BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proczek Magdalena
Tytuł
Polityka monetarna w strefie euro
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 6, 31 s., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Polityka pieniężna, Polityka kursowa, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II)
Eurozone, Monetary policy, Exchange policy, European System of Central Banks (ESCB), Exchange Rate Mechanism (ERM II)
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza polityki monetarnej Eurosystemu, tzn. charakterystyka jednolitej polityki pieniężnej i kursowej w krajach Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę euro. Omówiono takie zagadnienia jak: polityka pieniężna w strefie euro, struktura Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zadania instytucji Europejskiego Systemu Banków Centralnych, niezależność EBC, stabilnośc cen jako nadrzędny cel EBC, definicja ilościowa stabilności cen, strategia realizacji polityki pieniężnej w Eurolandzie, narzędzia polityki pieniężne EBC, polityka kursowa EBC, ERM II.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W. (2001a), Eurosystem - bankowość centralna XXI wieku, "Prawo Bankowe", nr 1, s. 61-70.
 2. Baka W. (2001b), Eurosystem - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej, "Prawo Bankowe", nr 2, s. 29-35.
 3. Baran K. (2002), Istota federalnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych i jego niezależność, "Prawo Bankowe", nr 2, s. 75-84.
 4. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja Europejska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 5. Białous K., Orlińska A., Zarosińska M. (2004), Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, w: K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Pieniądz i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa.
 7. Chrabonszczewska E. (2005), Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa.
 8. Coffey P. (2001), The euro. An essential guide, Continuum, Londyn and New York.
 9. EBC (2005), Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro, Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur Eurosystemu, luty, Frankfurt.
 10. EBC (2006), Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro, Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur Eurosystemu, wrzesień, Frankfurt.
 11. ECB (2004), The monetary policy of ECB 2004, Frankfurt.
 12. EMI (1998), Convergence Report, March, Frankfurt.
 13. European Commission (2004), EMU after five years, "European Economy. Special Report", No. 1, Luxembourg.
 14. Jaremko M., Ziemba D. (2003), Wpływ instrumentów NBP na agregaty pieniężne w świetle testów Grangera, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka pieniężna i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (2004), Unia Europejska, tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 16. Kociuba A. (2007), Europejski System Banków Centralnych, w: A.K. Kłosiński, Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 17. Latoszek E. (2007), Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 18. Mucha-Leszko B. (2007), Strefa euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 19. Nowak-Far A. (2001), Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Oręziak L. (1998), Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt", nr 12, s. 23-32.
 21. Oręziak L. (2003), Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Scheller H.K. (2006), Europejski Bank Centralny, Historia, rola, funkcje, wydanie II, http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006pl. pdf
 24. Skopowski M. Wiśniewski M. (2007), Współczesna polityka pieniężna - instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 25. Solarz J.K. (1999), Europejski System Banków Centralnych, "Bank i Kredyt", nr 6, dodatek edukacyjny.
 26. Szczepańska O. (2000), Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 103- 113.
 27. Szczepańska O. (2002), Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu, "Bank i Kredyt", nr 3, dodatek edukacyjny.
 28. Szeląg K. (2003), Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro, "Materiały i Studia", nr 162, NBP, Warszawa.
 29. Wierzba R. (2003), Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu