BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Human Resources Management in Poland after the Country's Accession to the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 175-188, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Integracja gospodarcza Polski z UE, Planowanie zasobów ludzkich, Polityka zatrudnienia, Formy wynagradzania
Human Resources Management (HRM), Poland's economic integration with the EU, Human resources planning, Employment policy, Forms of remuneration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 100 polskich i 40 firm zagranicznych. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi respondentów na temat organizacyjnego wymiaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizacji głównych obszarów zadaniowych funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Omówiono: planowanie zatrudnienia, rekrutację i selekcję personelu, ocenę i doskonalenie pracowników oraz wynagradzanie zatrudnionych.

The paper presents the results of empirical research conducted in 100 companies with the Polish capital, and 40 foreign companies after Poland's accession to the EU. The research focused on human resources management. The paper discusses differences between Polish and foreign businesses with respect to HR policies, employment planning, recruitment and de-recruitment procedures, performance development and compensation systems. The obtained results lead to the following conclusions: 1) HR managers have a higher status in foreign companies; 2) press advertising is the most common method applied in the recruitment process; 3) education and the knowledge of relevant foreign languages are candidates' most highly valued skills; 4) it is more common for foreign companies to apply performance systems, and most of such systems are developed by company head offices; 5) Polish companies, unlike their foreign counterparts, considerably reduced their training expenses in the researched period; 6) executive managers in foreign entities receive much higher remuneration, and the respective compensation systems and regulations are imposed by company head offices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Böhm H., Zarządzanie personelem w przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2002, nr 1.
  2. Ivancevich J.M., Human Resource Management, Irwin, McGraw-Hill, Boston 1998.
  3. Izbicka D., Benchmarking funkcji kadrowych [w:] Menedżer personalny na progu XXI wieku, pod red. P. Bohdziewicza, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2001.
  4. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
  5. Juchnowicz M., Zasób ludzki czynnikiem strategicznym [w:] Gospodarowanie pracą, pod red. B. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  6. Król H., Strategie kadrowe organizacji [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. H. Króla, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2002.
  7. Kwiecień K., Outplacement - nowy instrument zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. A. Ludwiczyńskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  8. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu