BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kozioł Michał (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji
Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 205-219, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kształtowanie wynagrodzeń, Wartościowanie stanowisk pracy, Płace
Shaping remuneration, Job evaluation, Wages
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wybrane koncepcje i metody określania wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach. Zwrócono uwagę na istotę i znaczenia wartościowania pracy oraz metodykę pomiaru wartości kapitału ludzkiego jako podstawy określania płacy zasadniczej.

The paper presents the selected areas of research in which corporate and remuneration theories are used to analyze and assess the mechanisms and factors determining remuneration levels. It discusses the market mechanisms of setting remuneration levels, defines the process of assessing labour, and identifies different appraisal methods, evaluating their applicability to creating effective corporate remuneration systems. The paper gives special attention to describing a model of setting basic salary levels on the basis of the concept of measuring the human capital value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs, and Economic Organization [w:] The Economic Nature of the Firm, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 2. Dobija D., Dobija M., O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17(73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2003.
 3. Dobija M., Struktura i koszt kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 562, Kraków 2002.
 4. Fuente A. de la, Ciccione A., Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Final Report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pompeu Fabra, May 2002.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996.
 7. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 8. Kozioł W., Analityczna funkcija wyrobnyctwa u formuwanni premial'nych opłat praci [w:] Koncepcija rozwytku buchhałters'koho obliku, analizu i audytu w umowach miżnarodnoji intehraciji, tezy dopowidi, red. A.D. Butko, Kyijws'kyj Nacional'nyj Torhowel'no-Ekonomicznyj Uniwersytet, Kyjiw 2005.
 9. Motywacja w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, pod red. Z. Jasińskiego, Placet, Warszawa 1998.
 10. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 11. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 12. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu