BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strawiński Paweł
Tytuł
Finansowanie szkolnictwa wyższego
Financing of higher education
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 4, s. 52-61, bibliogr. 13 poz
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Finanse szkolnictwa wyższego, Finansowanie oświaty
Higher education, Higher education finance, Financing of education
Abstrakt
Artykuł opisuje zmiany instytucjonalne oraz struktury finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych zmian prawnych ponad 20% dochodów publiczne szkoły wyższe czerpią z komercyjnej działalności dydaktycznej. Pozostałą część pieniędzy zapewnia im prowadzenie badań naukowych i dotacja budżetowa. Szczególną uwagę zwrócono na gwałtowny wzrost popytu na usługi szkolnictwa wyższego i rozwój sektora prywatnego w jego ramach. Przeprowadzono próbę wyjaśnienia obu zjawisk. Pokazano, że motorem rozwoju prywatnych uczelni był wzrost popytu związany z wyżem demograficznym. Z analizy wynika, że uczelnie prywatne nie stanowią konkurencji wobec uczelni państwowych pod względem możliwości badawczych i zakresu prowadzonych badań, konkurencja jest ograniczona do działalności dydaktycznej.(abstrakt oryginalny)

The author of the article describes institutional and financial changes in Polish higher education system. As a consequence of legal changes more than 20% of public universi­ties incomes comes from the fee-paying didactic activity. The other sources are from scientific researches and budget subsidies. The particular attention was paid to the fast growth of demand for higher education services and private sector development. The trail to explain these two phenomenon was made. It was shown that the growing de­mand connected with the population boom caused a rapid development of private uni­versities. However, the analysis shows that the private universities are not competitive to public one 's in respect of research abilities and it 's range, the competitiveness is limited to the didactic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy (2002), Constructing knowledge societies: New challenges for Tertiary education, Waszyng­ton
 2. Bank Światowy (2004), Szkolnictwo wyższe w Polsce, Warszawa
 3. Dąbrowa-Szelfer M., Jabłecka-Przysłopska J. (2006), Thematic Review of Tertiary Education. Country Background Report for Poland, OECD
 4. Dutkowski M., Hildebrandt A., Pickarec T., Tarkowski M. (2001), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Uwarunko­wania, oceny i rekomendacje, Zeszyt IBnGR, nr 28
 5. De la Fuente A. (2003), Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Part 2: Assesment at the EU Country Level, Raport Komisji Europejskiej
 6. Grzelak A. (1993), Higher Education in Poland. Four Years After, "European Journal of Education", vol. 28(4)
 7. Kołaczek B. (2006), Ścieżki edukacyjne Polaków, „Polityka Społeczna", nr 3
 8. Newell B., Socha M. (2007), The Polish Wage Inequality Explosion, "The Economics of Transition", vol. 15(4)
 9. Psacharopoulos G., Patrinos A. (2002), Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Research Working, Paper 2881
 10. Strawiński P. (2006), Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, „Ekonomista", nr 6
 11. Strawiński P. (2007), Czy w Polsce opłaca się studiować. Wyniki modelu inwestycji w wyższe wykształcenie, „Ekonomista"
 12. GUS (lata 1995—2006), Szkoły wyższe i ich finanse
 13. GUS (lata 1990—1994), Szkoły wyższe w roku akademickim...
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu