BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona, Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Segmentacja europejskiego rynku turystycznego
Segmentation of the European tourist market
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 4, s. 70-78, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Segmentacja, Ekonometria
Tourism market, Segmentation, Econometrics
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu turystycznego rejestrowanego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2000 i 2004. W analizie posłużono się wskaźnikami rozwoju ruchu turystycznego, które pozwoliły na określenie roli badanego kraju w rozwoju sektora turystycznego. Na tej podstawie wykorzystując metody ilościowe w ich funkcji diagnostycznej sformułowano cząstkowe diagnozy intensywności ruchu turystycznego w krajach UE. Ponadto wyznaczono segmenty europejskiego rynku turystycznego z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego, w którym obiektami są kraje Unii, a zmiennymi - wybrane wskaźniki rozwoju ruchu turystycznego zmierzone na skali porządkowej.(abstrakt oryginalny)

In the article the characteristic of the tourist traffic registered in the European Union Members States in years 2000 and 2004 was presented. In the analysis the coefficients of the tourist traffic development, which allow to determine the role of the given country in the development of the tourism sector, were used. On this base using diagnostic function of quantitative methods the partial diagnoses of the intensity of the tourist traffic in the European Union Members States were formulated. Besides the segments of the Euro­pean tourist market with the use of multidimensional scaling, wherein objects are Euro­pean Union Members States, and variables - chosen coefficients of tourist traffic devel­opment measured on the ordinal scale were determined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batóg B., Wawrzyniak K. (2006), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wydawnic­two AE we Wrocławiu
 2. Bąk I. (2005), Intensywność ruchu turystycznego w województwach Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin
 3. Gatnar E. (red.), Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 4. Hozer J., Zawadzki J. (l 990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa
 5. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005), Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 6. Rapacz A. (red.) (2004), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 7. Sokołowski A. (1995), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym, w: Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne. Taksonomia, Zeszyt nr 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 8. Turystyka (2001—2005}, GUS
 9. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 10. Wawrzyniak K. (1997), Mediana jako norma w procesie diagnozowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 181, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 4, Szczecin
 11. Wawrzyniak K. (2000), Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako normy w procesie oceny działalności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Prace Katedry Ekonometrii i Sta­tystyki nr 8, Szczecin
 12. Zaborski A. (2001), Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 13. Zaborski A. (2003), Identyfikacja czynników determinujących preferencje konsumentów z wykorzystaniem analizy unfolding, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 988, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu