BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewska Jadwiga (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw
Dependence between economic growth rate and labour market situation by voivodships
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 5, s. 51-63, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Wzrost gospodarczy
Comparative analysis, Labour market, Local labour market, Economic growth
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule porównano sytuację na rynku pracy w województwach w latach 2000 i 2004, w stosunku do średniorocznego tempa zmian PKB wytworzonego w województwie w przeliczeniu na mieszkańca. Do oceny sytuacji na rynku pracy w województwie Autorka przyjęła mierniki syntetyczne: ogólny miernik w ujęciu „ekonomicznym”, ogólny miernik w ujęciu „społecznym”, oraz mierniki bazujące na zmiennych z tematyki: bezrobocie, długotrwałe bezrobocie, pracujący i zatrudnienie — w ujęciu „ekonomicznym” i „społecznym”. W analizie zależności tempa wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy uwzględniono stopę bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

In the article the situation on the labour market in the voivodships in years 2000 and 2004 was compared with the annual average changes' rate of GNP produced in the voivodship by their residents. To estimate the situation on the labour market in the voivodship, the author used the synthetic measures: general measure in the "economic" approach, general measure in the "social" approach and measures basing on variables from the subject areas: unemployment, long-lasting unemployment, working persons and employment — in "economical" and "social" approach. In the analysis of economic growth rate's dependence and situation on the labour market the unemployment rate and employment index has been taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frodyma K., Pawcłck B. (2007), Badanie zmian w uporządkowaniach województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 — porównanie ujęć ekonomicznego i społecznego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, w druku
  2. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa
  3. Pawełek B., Frodyma K., Kostrzewska J. (2007), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999—2004 [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, pod red. J. Pociechy, Materiały pokonferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Aleksandra Zeliasia, Zakopane 24—27 kwietnia 2007 r., AE w Krakowie, Kraków (w druku)
  4. Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne 2004 (2006), GUS i US w Katowicach
  5. Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2002 roku (2004), GUS i US w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu