BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drop Jurand (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej
The Terminology of Currency Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 37-50, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Terminologia specjalistyczna, Teorie monetarne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Monetary integration, Terminology, Monetary theories, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W terminologii odnoszącej się sfery integracji walutowej panuje nieład i brak powszechnie uznanych definicji poszczególnych terminów. W opracowaniu przeanalizowano różnice w terminologii używanej przez autorów prac dotyczących integracji monetarnej, w szczególności dotyczącej gospodarki europejskiej i unii monetarnej.

When analysing economic issues it is essential that concepts are precisely defined. Research findings can then be correctly interpreted by other economists and act as a platform for economic policy proposals. Unfortunately the literature concerning monetary union is muddled and there is a lack of universally recognised definitions for particular terminology. The present paper sets out to analyse the variations in terminology as they appear in work concerning monetary union, and is particularly concerned with the implementation of European Economic and Monetary Union. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Artis M., Kohler M., Melitz J., Trade and Number of OCA 's in the World, EUI Working Paper, ECO nr 98/16, Florence 1998.
 2. BaBeler U., Naserem R., "Klassische" Theories versus "Monetary Approach" der Wahrungsintegration, Konjunkturpolitik, Heft 4, Berlin 1997.
 3. Bayoumi T., Eichengreen B., An Optimum-Currency-Area Index for European Countries. European Economic Review, vol. 41, 1997.
 4. Bayoumi T., Eichengreen B., Shocking Aspects of European Monetary Unification, w: B. Eichengreen, European Monetary Unification, MIT Press 1997.
 5. Belke A., Gros D., Asymmetric Shocks and EMU: Is There a Need for a Stability Fund, Intereconomics 1998, nr 6.
 6. Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1998.
 7. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. Buiter W., Optimum Currency Areas: Why Does the Exchange Rate Regime Matter? With an Application to UK Membership in EMU, CEP Discussion Paper, London 2000.
 9. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 10. Cohen B., Currency Areas [w:] New Palgrave Dictionary of Money and Finance, t.1, Macmillan, London 1992.
 11. Cohen B., Optimum Currency Area Theory: Bringing the Market Back in, International trade and finance. New frontiers for research, B. Cohen (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 12. Cóté A., Exchange Rate Volatility and Trade, Working Paper 94-95, Bank of Canada, 1994.
 13. Currency Management Costs, European Commission, The Single Market Review, Subseries III, vol.6, 1998.
 14. De Grauwe P., German Monetary Unification, European Economic Review, vol. 36, 1992.
 15. De Grauwe P., Monetary Union and Convergence Economics, European Economic Review, vol. 40, 1996, nr 3-5.
 16. De Grauwe P., The Economics of Convergence: Towards Monetary Union in Europe, Weltwirschaftliches Archiv, vol. 132, 1996, nr 1.
 17. De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, Oxford University Press, Oxford 1992.
 18. Feldstein M., The ECB and the Euro. The First Year, NBER Working Papers nr 7517, Cambridge, M.A., 2000.
 19. Feldstein M., The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of and Economic Liability, Journal of Economic Perspectives, vol. 11, 1997, nr 4.
 20. Gandolfo G., Monetary Unions [w:] New Palgrave Dictionary of Money and Finance, t. II, Macmillan, London 1992.
 21. Gawlikowska-Hueckel K., Koordynacja polityk makroekonomicznych [w:] Polskie przedsiębiorstwa a jednolity Rynek Unii Europejskiej. Koszty i korzyści. Opracowanie źródłowe, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 22. Gros D., Thygesen N., European Monetary Integration, 2nd ed. Longman, 1998.
 23. Grubel H., The Theory of Optimum Currency Areas, Canadian Journal of Economics, 1970, nr 2.
 24. Ishiyama Y., The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey, IMF Staff Papers, vol. 22, Washington 1975.
 25. Kawai M., Optimum Currency Areas [w:] New Palgrave Dictionary of Money and Finance, t. Ill, Macmillan, London 1992.
 26. Kenen P., Preferences, Domains, and Suistainability, The American Economic Review, vol. 87, 1997, nr 2.
 27. Kenen P., Sorting out Some EMU Issues, Jean Monet Chair Papers, EUI, Florence 1997.
 28. Kenen P., The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View [w:] Monetary Problems of International Economy, pod red. R. Mundella, A. Swobody, Chicago 1969.
 29. McKay J., Evaluating the EMU Criteria: Theoretical Constructs, Member Compliance and Empirical Testing, Kyklos, Fasc. 1, vol. 50, 1997.
 30. McKinnon R., Optimum Currency Areas, American Economic Review, vol. 53, 1963, nr 4.
 31. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 32. Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, vol. 51, 1961, nr 3.
 33. Mundell R., Currency Areas, Common Currencies, and EMU, The American Economic Review, vol. 87, 1997, nr 2.
 34. Mundell R., Updating the Agenda for Monetary Union [w:] Optimum Currency Areas. New Analytical and Policy Developments, M. Blejer i in. (eds.), IMF, Washington 1997.
 35. Obstfeld M., Open-Economy Macroeconomics: Development in Theory and Policy, NBI-R Working Papers no. 6319, Cambridge, M.A. 1997.
 36. One Market One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, M. Emerson i in., European Commission, European Economy, vol. 44, 1990.
 37. Ricci A., A model of an Optimum Currency Area, IMF Working Paper, nr 76, Washington 1997.
 38. Tavlas G.S., The New Theory of Optimum Currency Areas, World Economy, 1993.
 39. Wojtyna A., Teoretyczne kontrowersje wokół unii gospodarczej i walutowej, "Gospodarka Narodowa" - Numer specjalny, 1998.
 40. Wypłosz C., EMU: Why and How It Might Happen, Journal of Economic Perspectives, vol. 11, 1997,nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu