BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenowicz Urszula (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce
Creating a New Socio-Economic Model in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 73-83, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
System społeczno-ekonomiczny, Wzrost gospodarczy, Modele ekonomiczne, Teoria systemów
Social economic system, Economic growth, Economic models, Theory of systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dokumencie podjęto próbę udowodnienia tezy, że polska gospodarka nie może dłużej czekać na rozwinięcie modelu systemu społeczno-gospodarczego, ze względu na pewne, negatywne zjawiska powodujące spowolnienie wzrostu gospodarczego.

This paper attempts to prove the thesis that the Polish economy can no longer wait for a socio-economic model to evolve. This is due to the appearance of certain negative phenomena, which may be causing the slow-down in economic growth. In building this new socio-economic model, it is unfortunate that we can neither take advantage of any ready-made prescription taken from economic theory, nor emulate a system already in place in another country. This means that we must be guided by principles that reduce the chances of creating a system based on value judgements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994.
 2. Cohen D., Kłopoty dobrobytu. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. S. Batorego, Kraków 1998.
 3. Bertalanffy von L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowanie, PWN, Warszawa 1984.
 4. Boulding K.K., Economics and General System [w:] The Relevance of General System Theory, Papers presented to Ludwig von Bertalanffy on his Sewentiech Birthday, pod red. E.L. Branitera, New York 1972.
 5. Buchanan J., The Political Economy of the Welfare State [w:] The Industrial Institute for Economic and Social Research, Stockholm 1988.
 6. Checkland P., Systemy Thinking, System Practice, John Wiley and Sons, Chichester 1981.
 7. Drewnowski J., Na drodze ku demokracji i gospodarki rynkowej, "Polityka Społeczna" 1994, nr 4.
 8. Filar D., Liberalizm społeczny Ferdynanda Zweiga, Zeszyty Naukowe nr 3 - Carl Plenger Research Group, Wyd. DiG, Warszawa 1994.
 9. Golinowska S., Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, opracowanie PBZ, nr 9, IPiSS, Warszawa 1999.
 10. Gregory P.C., Stuart R.C., Comparative Economic Systems. Houghton Mifflin Co., Boston 1985.
 11. Levy H.J., Jr, Modernization and. the Structure of Societes, Princeton University PIV.NS. Princeton 1966.
 12. Rabushka A., Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1996.
 13. Rydensfeldt S., Fragment raportu B. Sillen "The Rise and Decline of Swedish Welfare Siair". Stockholm 1990.
 14. Sondro A., Ekonomiści o państwie dobrobytu [w:] Nordycki model demokracji państwa dobrobytu, PWN, Warszawa 1994.
 15. Thieme H.J., Społeczna gospodarka rynkowa, pod red. nauk. M. Golińskiego, C.M. Becka. Warszawa 1995.
 16. Tool H.R., Institutionalist View of Economic Systems [w:] The Evolution of Economic Systems, pod red. K. Dopfera, K.F. Raiblego, S. Marlins Press, New York 1990.
 17. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska? PWN, Warszawa 1995.
 18. Wojtyna A., Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji, Zeszyty Naukowe 4, Carl Plenger Research Group. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu