BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajda-Lichy Marta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej - wnioski dla Polski
British Euroscepticism towards Economic and Monetary Union: Conclusions for Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 51-71, bibliogr. 21 poz
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Kurs walutowy, Unie gospodarcze, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Mobilność siły roboczej, Gospodarka, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Eurosceptycyzm
Monetary policy, Exchange rates, Economic unions, Economic and Monetary Union (EMU), Labour force mobility, Economy, Economic literature analysis, Euroscepticism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
W opracowaniu omówiono najważniejsze makroekonomiczne argumenty, które przyczyniają się do sceptycznej postawy Wielkiej Brytanii wobec pełnej gospodarczej i monetarnej integracji z UE. Przedstawiono ważniejsze aspekty polskiej integracji ze strukturami UE, a także zaprezentowano scenariusz wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

This paper presents the most important macroeconomic arguments making one of Western Europe`s biggest states, Great Britain, sceptical of full economic and monetary union with the European Union. Using the British economy as an example, the paper identifies the fears and doubts bound up with entry into EMU (Economic and Monetary Union). The paper discusses issues connected with countries` entry into EMU and how they can function efficiently within it. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardy B., British Membership of EMU, "New Economy" 2001, nr 1.
 2. Barrell R., Pain N., EU - An Attractive Investment, "New Economy" 1997, nr 6.
 3. Barrell R., Pain N., Choosing the Rate Again, "New Economy" 1998, nr 3.
 4. Bratkowski A.S., Rostowski J., Zlikwidować złotego, "Rzeczpospolita" 1999, nr 6/7.
 5. Buiter W.H., Pesenti P.A., Rational Speculative Bubbles in a Exchange Rate Target Zone, NBER WP, no 3467, October 1990.
 6. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 7. Burkitt B., Never Go in, "New Economy", 1997, nr 6.
 8. Chrabonszczewska E., System bankowy i rynki finansowe w Polsce, materiały konferencyjne, SGH, Warszawa 1999.
 9. European Focus, ABN, Amro Bank, 1998.
 10. Financial Indicators, The Economist, 13-19 March 1999.
 11. Friedman M., Monetary Unity, Political Disunity, Transitions Economies, 1997.
 12. Kiedy koniec złotego, Zeszyty BRE, Bank-CASE, 1999, nr 44.
 13. Król M., Raport roczny Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do UE i stanowisko rządu RP w tej sprawie, Wspólnoty Europejskie, 1999, nr 1.
 14. Krugman P.R., Target Zones and Exchange Rate Dynamics, Quartely Journal of Economics, 1991, nr 3.
 15. Note de Conjoncture Internationale, Paris 1999.
 16. Notowania rynku pieniężnego, "Gazeta Wyborcza" 10.03.2000.
 17. Nowak A.Z., Konsekwencje wprowadzenie euro dla Polski i krajów Unii Europejskiej - ujęcie jakościowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1999, nr 2.
 18. Rosati D., Jeszcze nie czas na likwidację złotego, Zeszyty BRE, Bank-CASE, 1999, nr 44.
 19. Sławiński A., Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, Gospodarka Narodowa, 1999, nr 7-8.
 20. Williamson J., Exchange Rate Management: The Role of Target Zones, American Economic Review, Papers and Proceedings 79, 1989, nr 2.
 21. Wynne M.A., Koo J., Business Cycles under Monetary Union: a Comparison of the EU and US, "Economia" 2000, nr 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu