BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Marek Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola polityki kursowej w Polsce w latach 1990-2000
The Role Exchange Rate Policy in Poland, 1990-2000
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 111-128, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Polityka pieniężna, Rynek walutowy, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Exchange rates, Monetary policy, Foreign Exchange (FX), Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu położono nacisk na cele makroekonomiczne polityki kursowej. W pierwszej części omówiono najważniejsze kwestie teoretyczne, oraz pokazano różnice pomiędzy systemami polityki kursowej i jej kierunkami. W części drugiej skoncentrowano się na istocie systemów polityki kursowej, a także wyodrębniono jej cztery reżimy: system kursu stałego, system kursu pełzającego, system pasma pełzającego i system kursu płynnego. W zakończeniu podano wnioski wypływające z przeprowadzonych rozważań.

This article describes the role played by exchange rate policy in achieving macroeconomic goals. Weighing the significance of exchange rate policy is especially important in the light of Poland`s imminent membership of the European Union, and then of the Economic and Monetary Union (EMU). That the countries already party to EMU cannot pursue their own exchange rate, nor even monetary, policies adds a further note of urgency. The first section provides a concise discussion of the most important theoretical issues and shows the differences between the exchange rate systems and exchange rate policies. The second section focuses on the nature of exchange rate systems and the exchange rate policies pursued in their contexts, and specifies four exchange rate regimes: the fixed rate, the crawling peg, the crawling band and the managed float. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Dombusch R., Fischer S., Ekonomia, PWE, Warszawa 1997, t. 2.
 2. Biuletyn Informacyjny - Narodowy Bank Polski, 1991, 1992, 1994.
 3. Borzym K., Jak kursy ciągną ceny, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 23.
 4. Bratkowski A.S., Rostowski J., Zlikwidować złotego, "Rzeczpospolita" 6-7.03.1999.
 5. Corden W.M., Exchange Rate Policy in Developing Countries, The World Bank, Washington 1990.
 6. Friedman M. Essays in Positive Economies, The University of Chicago Press, Chicago 1953.
 7. Flood R.P., Marion N.P., Exchange rate regime choice [w:] The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, P. Newman, M. Milgate, J. Eattwell (red.), Macmillan, London-New York-Stockton, 1992, t.1.
 8. IMF Concludes Article IV Consultation with Poland 2000, http://www.imf.org/external/np./sec/pn/2000/PN0025.htm
 9. International Financial Statistics, International Monetary Fund, Washington June 2001.
 10. Kiciński, W., O obrotach sfer kursowych, "Nowe Życie Gospodarcze" 25.05.1995.
 11. Kiguel M.A., Exchange Rate Policy, the Real Exchange Rate and Inflation: Lessons from Latin America, The World Bank, Washington 1992.
 12. Kowalewski P., Instytucja już niepotrzebna, "Rzeczpospolita" 24.02.1998.
 13. Negocjacje członkowskie: Polska na drodze do Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999.
 14. Pietrzak E., Dylematy polskiej polityki kursowej, "Nowa Europa" 1996, nr 7, suplement.
 15. Pietrzak E., Polityka dewizowa i polityka kursowa w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Stara Wieś 1997.
 16. Poland. The Path to a Market Economy, L.P. Ebrill, A. Chopra, C. Christofides, P. Mylonas, I. Otker, G. Schwartz, "International Monetary Fund Occasional Paper" 1994, nr 113.
 17. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitałowe, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 18. Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1989.
 19. Sachs J.D., Economic Transition and the Exchange-Rate Regime, "The American Economic Review" 1996, nr 2.
 20. Sławiński A., Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1999 nr 7-8.
 21. Wojtyna A., Crawling Band w Polsce, "Nowe Życie Gospodarcze" 13.07.1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu