BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiska Marek
Tytuł
Pod okiem URE
Źródło
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Rynek biopaliw w Polsce - 2008, 2008, nr 17-18, s. 7-8
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Produkcja paliw, Rynek paliw, Paliwa alternatywne, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Prawo energetyczne
Biofuels, Fuel production, Fuel market, Alternative fuels, Fuel and energetic economy, Energy law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zadania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odnoszące się do rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, określone zostały w ustawie z 2006 r. Prezes URE na podstawie kwartalnych sprawozdań od wytwórców biokomponentów, producentów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz ministra finansów, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący tego rynku. Pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym nastąpi realizacja NCW, jest rok 2008, a ilość biokomponentów i innych paliw odnawialnych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych powinna wynieść 3,75%. Niezrealizowanie NCW przez podmioty zobowiązane podlega karze pieniężnej, wymierzanej przez prezesa URE.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-5784
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu