BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makówka Małgorzata
Tytuł
Funkcje uczestnictwa w kulturze
The Function of Participation in Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 5-22, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia kultury, Przegląd literatury, Uczestnictwo w kulturze, Kultura, Polityka kulturalna
Sociology of culture, Literature review, Participation in culture, Culture, Cultural policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę określenia funkcji pełnionych przez partycypację kulturalną. Potraktowano jako równoznaczne i używano zamiennie takie terminy jak: uczestnictwo w kulturze (uczestnictwo kulturalne), partycypacja w kulturze (partycypacja kulturalna), aktywność kulturalna, konsumpcja kulturalna i kontakty kulturalne.

One of the characteristic trends of consumption in highly-developed economies is its dematerialisation, in other words, the significant increase in the consumption of intangible goods that satisfy the higher needs of human beings. Participation in culture belongs to this form of spiritual consumption. In this article, the author discusses the social and economic functions of participation in culture. She draws attention to the fact that cultural participation, which belongs to the sphere of individuals' autotelic actions (i.e., actions that are ends in themselves), constitutes a dynamizing factor in socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander T.. Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
 2. Bendixen P.. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 3. Burakowski Z.. Ekonomiczne instrumenty sterowania kulturą. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1979.
 4. Burakowski Z., Kultura w strukturze spożycia, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1989.
 5. Bywalec C.. Funkcje usług niematerialnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1989, nr 304.
 6. Bywalec C., Rudnicki L.. Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 7. Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 8. Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 9. Golinowska S., Ekonomika kultury. Stan badań. "Ekonomista" 1990, nr 1
 10. Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova, Poznań 1996.
 11. Gołaszewska M., Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce, PWN, Warszawa 1970.
 12. Grosse T., Kapitał jako katalizator, IGD.PL, http://www.idg.pl/cgi-bin/print.asp, listopad 2005.
 13. Kisiel P., Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Kraków 2003, nr 159.
 14. Kłoskowska A., Badanie i przewidywanie rozwoju kultury, „Kultura i Społeczeństwo” 1974. nr 1.
 15. Kłoskowska A., Ekonomiczne aspekty kultury [w:] Problemy organizacji i ekonomiki kultury. Poglądy, doświadczenia, praktyka, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa 1973.
 16. Kłoskowska A., Kultura [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2., Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 17. Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.
 18. Kossak J., Diagnoza aktualnej sytuacji kulturalnej na tle doświadczeń polityki kulturalnej 36-lecia [w:] Kultura - oceny i propozycje. Warunki i cele rozwoju kultury w Polsce Ludowej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981.
 19. Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, III Międzynarodowy Kongres Kultura - Gospodarka - Media, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2005.
 20. Lipski A., Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej. Wprowadzenie do tematu. Materiały do studiowania, AE w Katowicach, Katowice 1995.
 21. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004.
 22. Przecławska A., Zróżnicowanie kulturalne młodzieży a problemy wychowania, PWN, Warszawa 1976.
 23. Suchodolski B.. Współczesne problemy wychowania estetycznego [w:] Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1965.
 24. Szałkowski A., Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu [w:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 25. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 26. Sztuka i społeczeństwo, t. 2: Kreatywne funkcje sztuki, red. A. Kuczyńska, PWN, Warszawa 1976.
 27. Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, Warszawa 1987.
 28. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 29. Wnuk-Lipiński E., Rozumienie kultury Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
 30. Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego - zarys problematyki, PWN, Warszawa 1980.
 31. Żygulski K., Przemiany potrzeb kulturalnych społeczeństwa polskiego [w:] Badania nad wzorcami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum-PAN, Wrocław 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu