BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Joanna
Tytuł
Aspekty prawne i wykonawcze kontroli jakości handlowej owoców w Polsce
Legal and executive aspects of trade quality control of fruit in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 2, s. 13-19
Słowa kluczowe
Jakość produktów żywnościowych, Kontrola, Prawo, Rynek żywności
Food quality, Control, Law, Food market
Abstrakt
W swoim artykule autorka przedstawia organizację i funkcjonowanie oficjalnej kontroli jakości owoców w Polsce i jej podstawy prawne. Podejmuje także analizę działań kontrolnych przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Analiza ta pozwala na rzeczywistą ocenę tych działań i ich rolę w poprawie handlowej jakości owoców na rynku wewnętrznym.

In her study, the author presents organisation and functioning of the official quality control of fruit in Poland and its legal grounds. There is also carried out an analysis of control activities carried out by the Inspection for Trade Quality of Agricultural and Food Goods. The analysis allowed for an actual evaluation of activities carried out by the control institution and their role in improvement of trade quality of fruit in the domestic market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Ciechomski, Realizacja programu usprawnienia i modernizacji dystrybucji drogą do stabilizacji rynku ogrodniczego, materiały na konferencję pt. System stabilizowania rynku ogrodniczego - doświadczenia zagraniczne i propozycje dla Polski, Warszawa, 28 listopada 1995, s. 36-41.
  2. W. Ciechomski, Uwarunkowania rozwoju sektora owocowo-warzywnego w aspekcie integracji z Unią Europejską, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2002, nr 4-5.
  3. L. Jabłońska, Unijne standardy jakości owoców i warzyw, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2003, nr 2.
  4. K. Kubiak, Strategia rozwojowa ogrodnictwa, materiały na konferencję pt. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku, Lublin, 11-12 grudnia 1997, s. 7-19.
  5. B. Nosecka, Dostosowywanie polskiego rynku owoców i warzyw do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, w: Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, pod red. A. Kowalskiego, Warszawa 2003, s. 165-176.
  6. J. Pawlak, Jakość handlowa owoców na polskim rynku jako czynnik konkurencyjności polskiego sadownictwa na przykładzie Lubelszczyzny, Akademia Rolnicza, Lublin 2007 (praca doktorska).
  7. Zob. A. Walczak, Standardy jakościowe owoców i warzyw w obrocie krajowym na przykładzie pomidorów i jabłek, SGGW, Warszawa 2007 (praca magisterska).
  8. K. Zmarlicki, Ogrodnictwo polskie w obliczu standardów jakościowych (marketingowych) obowiązujących w krajach UE, materiały na konferencję pt. Szansę i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin, 13-14 grudnia 2000, s. 179-185.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu