BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak-Dylewska Beata
Tytuł
Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy
Procedures for Developing a Strategy for Financing Local Tasks in a Changing Environment
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2002, nr 442, 421 s., bibliogr. s.391-412
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody gminy, Finanse publiczne, Zarządzanie finansami, Strategia finansowa, Formułowanie strategii, Zadania własne gminy, Finansowanie inwestycji w gminie
District, Local revenues, Public finance, Financial management, Financial strategy, Strategy formulation, District own tasks, Investment financing in district
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca dotyczy problematyki gospodarki finansowej gmin oraz strategii finansowania realizowanych przez nie zadań. Praca ma na celu określenie racjonalnych rozwiązań modelowych dotyczących finansowania zadań własnych z uwzględnieniem zewnętrznych, zwrotnych źródeł finansowania. Problematyka ta jest rozpatrywana przez pryzmat strategiczny, gdyż wymaga podejścia kompleksowego oraz uwzględnienia czynnika czasu i zmian zachodzących w otoczeniu gminy. Badania mają charakter teoretyczno-praktyczny. Zdaniem autorki, wyniki pracy mogą znaleźć praktyczne aplikacje w gospodarce finansowej gmin. Ankiety umożliwiły określenie potrzeb gospodarki finansowej gmin i potwierdziły konieczność wprowadzenia zmian w ich dochodach.

This paper focuses upon commune financial management issues and task financing strategies. The object of the author's research is a strategy for financing a commune's local tasks and, in particular, rational selection of the sources of finance to match specific needs over time. The aim of the study is to develop rational models of financing local tasks, taking account of external sources of finance. This issue is considered in a strategic context, for it requires a complex approach with respect to time as well as the changes that take place in a commune environment. The research carried out in this study is both theoretical and practical. Its results can have practical applications in commune financial management. Furthermore, the results of a survey on commune financial management show the extent of necessary changes in communes' income structure. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu