BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata
Tytuł
Przestrzenna analiza bezrobocia
Spatial analysis of unemployment
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 2, s. 20-26
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Analiza danych statystycznych, Stopa bezrobocia, Zróżnicowanie regionalne
Unemployment, Statistical data analysis, Unemployment rate, Regional diversity
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Stopa bezrobocia wg województw w latach 2004-2006 (w %), [2] Zróżnicowanie stopy i wskaźników natężenia bezrobocia (w %). Zawiera wykresy: [1] Stopa i wskaźniki natężenia bezrobocia wg województw w 2006 r., [2] Wskaźniki natężenia bezrobocia w miastach w 2006 r.
Abstrakt
Reformy gospodarcze i systemowe w Polsce ujawniły wiele wcześniej nieznanych zjawisk społeczno-gospodarczych. Zdaniem autorki, jednym z najważniejszych, ze względu na swój destruktywny wpływ na relacje społeczne-gospodarcze, jest bezrobocie. Spadek liczby zatrudnionych w latach 1994-2004 był ogromny – stopa bezrobocia przekraczała 10% przez cały ten okres, osiągając swoje maksimum – 19,8% w 2006 roku. Ze względu na zagrożenia, jakie niesie bezrobocie dla gospodarki i społeczeństwa, jego ograniczenie stało się głównym wyzwaniem dla polityki ostatnich lat. W swoim artykule autorka przedstawia przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia oraz ocenia jego zmiany w ostatnich latach.

Systems and economic reforms in this country have revealed many hitherto unknown socioeconomic phenomena. One of the most important - due to a destructive impact on many socioeconomic fields and relations - is unemployment. Drop in the number of those having jobs in 1994-2004 was enormous - the unemployment rate exceeded 10% over the whole period in question, reaching its maximum of 19.8% in 2006. Due to threats born by unemployment for the economy and society, limitation of this phenomenon has become a priority challenge for the economic and social policy in the last years. In her article, the author presents the spatial differentiation of unemployment rate and assesses shifts in the differentiation over the last years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu