BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska-Mizielińska Wanda, Smuga Tadeusz
Tytuł
Szara strefa w ocenie przedsiębiorców sektora turystyki
The shadow market in opinion of enterpreneurs from the tourist sector
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 2, s. 27-34
Słowa kluczowe
Szara strefa, Przemysł turystyczny, Badania ankietowe, Nieuczciwa konkurencja
Informal economy, Tourism industry, Questionnaire survey, Unfair competition
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Występowanie nieuczciwej konkurencji w sektorze turystyki w ocenie przedsiębiorców wg rodzaju działalności (w %), [2] Udział szarej strefy w sektorze turystyki w ocenie przedsiębiorców wg rodzaju działalności (w %), [3] Zmiany zakresu szarej strefy w ostatnich 5 latach w ocenie przedsiębiorców wg rodzaju działalności (w %), [4] Wybrane przejawy nieuczciwej konkurencji w sektorze turystyki w ocenie przedsiębiorców wg rodzaju działalności, [5] Konsekwencje istnienia szarej strefy w turystyce w ocenie przedsiębiorców wg rodzaju działalności, [6] Działania niezbędne dla ograniczenia szarej strefy wg rodzaju działalności (w %)
Abstrakt
Autorzy prezentują wybrane wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w 2007 r., dotyczących postrzegania zjawiska szarej strefy w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne. W analizowanych badaniach przez szarą strefę rozumieją oni ten obszar działań gospodarczych, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo są w całości lub w części ukrywane przed odpowiednimi organami administracji państwowej. Badania wykazały, że rozmiar szarej strefy na rynku usług turystycznych jest względnie mały. Jej przejawy są w dużej części związane z gospodarowaniem siłą roboczą przez przedsiębiorstwa. Z mikroekonomicznego punktu widzenia podstawowym skutkiem istnienia szarej strefy jest lepsza sytuacja finansowa podmiotów w niej działających w porównaniu do przedsiębiorców przestrzegających obowiązujące reguły prawa. Największe oczekiwania w walce z szarą strefą wiązano z rozszerzeniem kontroli przedsiębiorców; dużą wagę przywiązywano również do zmian przepisów prawa oraz obniżenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw.

In the article, the author presents the results of empirical studies on perception of the phenomenon of grey market at enterprises providing the tourist services: hotels, travel agencies and restaurants. The grey market is defined as an area of economic activities whose income gained from the activities, which are not forbidden by the law, is completely or partly hidden from relevant bodies of the state administration. The studies have shown that the size of grey economy in the market for tourist services is relatively small. Its manifestations are related, first of all, to manpower management by enterprises. From the macroeconomic point of view, the basic effect of existence of the grey market is a better financial position of the entities operating therein as compared with the enterprises operating pursuant to the legal rules. The surveyed related their greater expectations in the struggle against the grey market to enhancement of control over entrepreneurs and, then, to amendments of regulations and to reduction of tax burdens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Burzyński, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, P. Ważniewski, Badanie strat budżetu państwa wynikających z istnienia szarej strefy w turystyce, IKiCHZ, Warszawa 2006 (prace wykonane dla Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki).
  2. W. Burzyński, W. Karpińska-Mizielińska, A. Marzec, J. Niemczyk, T. Smuga, P. Ważniewski, Instytucje otoczenia sektora turystyki i ich skuteczność w walce z szarą strefą na rynku usług turystycznych, IBRKiK, Warszawa 2007 (projekt badawczy wykonany dla Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki).
  3. W. Burzyński, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, P. Ważniewski, Metodologia badań szarej strefy na rynku uslug turystycznych, IKiCHZ, Warszawa 2005.
  4. T. Chrościcki, Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, "Nowe Życie Gospodarcze" 2007, nr 9.
  5. L. E. Feige, How Big Is the Irregular Economy?, "Challenge" 1979, November-December.
  6. F. Schneider, H.D. Ernest, Shadow Economics: Size, Causes and Consequences, "Journal of Economic Literature" 2000, Vol. XXXVIII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu