BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce
Comparative analysis of occupational mobility of men and women in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 6, s. 49-59, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność siły roboczej, Struktura zatrudnienia, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Badania statystyczne, Praca kobiet, Zatrudnienie, Mobilność zawodowa
Labour force mobility, Employment structure, Multi-dimensional statistical analysis, Statistical surveys, Female labour, Employment, Occupational mobility
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Mobilność zatrudnienia jest tematem aktualnym szczególnie wobec istniejących ułatwień prawnych w podejmowaniu pracy przez Polaków w wielu krajach Unii Europejskiej, które otworzyły rynki pracy dla obywateli krajów członkowskich. Do oceny mobilności zatrudnienia według grup zawodowych wśród kobiet i mężczyzn zastosowano wielowymiarową analizą statystyczną. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane pochodzące z Polskiego generalnego sondażu społecznego przeprowadzonego w latach 1992-2005 przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. (abstrakt oryginalny)

The occupational mobility is up-to-date subject, especially considering legal facilitation in work undertaking by Poles in many European Union Member States, which have opened up their labour markets to the Member States citizens. To estimate the occupational mobility of men and women, the multivariate statistical analysis was used. The data used in this paper were taken from "the Polish General Social Survey", carried out by the Institute for Social Studies at Warsaw University, in period 1992-2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer P., Cazes S. (2002), Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, ILO, Geneva
 2. Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2001), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, rzeczywistość lat 1990-1999, IPiSS, Warszawa
 3. Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2003), Praca kobiet w sektorze prywatnym, IPiSS, Warszawa
 4. Cichomski B. (kierownik tematu), Jerzyński T., Zieliński M. (2006), Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2005, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 5. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 6. Kot S. M. (red.) (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się plac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa
 7. Kryńska E. (2000), Okresowe emigracje zarobkowe, [w:] Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa
 8. Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Mobilność międzygalęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, "Ekonomista", nr 6
 9. Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 10. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa
 11. Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, [w:] Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa
 12. Witkowski J. (1995), Rynek pracy w Polsce w 1994 r. Nowe tendencje stare zagrożenia, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa
 13. Wojciechowska R. (2004), Problem bezrobocia długotrwałego w Polsce w latach 90., SGH, Warszawa
 14. Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu