BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Andrzej
Tytuł
Misja, wizja i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Mission, vision and social responsibility
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 8, s. 19-24
Słowa kluczowe
Misja przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność cywilna
Enterprise mission, Corporate Social Responsibility (CSR), Civil liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie trafnie sformułowanej misji i wizji dla sukcesu rynkowego przedsiębiortwa. W tym kontekście zarysowano również współczesne poglądy teoretyków i praktyków zarządzania na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article points out the importance of well-defined mission and vision for the market success of a company. In this context were outlined also some contemporary views of theorists and managers on corporate social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Colvin G., Should companies care?, Fortune 2001, June 11-26.
  2. Drucker P.F., Management, tasks, Resposibilities, Practices (1974), cyt. Za: P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2002, s. 46.
  3. Friedman M., Capitalism and freedom, Chicago 1962, s. 133.
  4. Grzybowski M., Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku, [w:] Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne, Warszawa 2004, s. 34-35.
  5. Kotter J.P., A force for change: how leadership differs from management, New York 1990, s. 75, 76.
  6. Rigby P.K., Management tools, 2001, Forum, European Foundation for Management Development 2001, December 24-26.
  7. Roddick A., Beautiful Business. Prelekcja wygłoszona w Royal Society of Arts w Londynie 20 marca 2000 r. Streszczenie opublikowane w RSA Journal 4 kwietnia 2000 r. Stiles P., The impact of the board on strategy: an empirical investigation, Journal of Management Studies 2001, 38 (5).
  8. Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Warszawa 2005, s. 36.
  9. Zaccaro S.J., Banks D.J., Leadership, vision and organizational effectiveness, [w:] S.J.Zaccaro, R.J. Klimoski (red.), The nature of organizational leadership: understanding the performance imperatives confronting today’s leaders, San Francisco, CA; Jossey-Bass 2001, s. 184-185.
  10. Zarządzanie. Teoria I praktyka, A.K. Koźmiński i W. Piotrkowski (red.), Warszawa 1999, s. 449-451.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu