BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir
Tytuł
Oczekiwania ubogich mieszkańców wsi wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego
Expectations of poor village dwellers towards social welfare (on the example of Greater Poland Voivodship)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 2, s. 50-55
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Obszary wiejskie, Polityka społeczna, Badania ankietowe
Social assistance, Rural areas, Social policy, Questionnaire survey
Uwagi
Zawiera wykresy: [1] Odsetek gospodarstw domowych przyznających się do korzystania z pomocy społecznej na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego (w %), [2] Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego (w %), [3] Średni poziom pomocy społecznej (w zł), [4] Znaczenie świadczeń społecznych w zależności od miejsca na rynku pracy (w %)
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł traktuje o wynikach badania, których celem było ustalenie oczekiwań ubogich mieszkańców wielkopolskiej wsi wobec otrzymywanej pomocy społecznej oraz jej charakteru. Źródłem informacji zawartych w tekście są kwestionariusze ankietowe przeprowadzone w 2005 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Autor podaje, że wśród otrzymujących pomoc społeczną dominują gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł, najmniej jest z kolei gospodarstw pracujących na własny rachunek. Z badań wynika również, że jedna czwarta gospodarstw chciałaby otrzymywać pomoc społeczną (głównie w formie finansowej) i chciałaby żeby państwo gwarantowało im zatrudnienie.

The article is aimed at determination of expectations of the rural population of Greater Poland Voivodship as regards the social welfare offered to them. The source of Information was the questionnaire-based research carried out in 2005 in all districts (povyats) of Greater Poland Voivodship. Based on them, it was noticed that the group most often using the social welfare are households living on non-wage sources, and the most seldom the self-employed. It also issues from them that every fourth household would like to receive social benefits (most willingly in cash) and that the state would guarantee them jobs. (origianl abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Domański, Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, ISP, Warszawa 2002, s. 56.
  2. S. Golinowska, Ochrona socjalna bezrobotnych w Polsce oraz innych krajach, Warszawa 1999, s. 8.
  3. M. Kabaj, Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000, s. 26.
  4. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szansę upowszechnienia koncepcji, "Analizy i Opinie" 2005, nr 48, s. 3.
  5. J. Orczyk, Polityka spoleczna, Poznań 2005, s. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu