BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga
Tytuł
Poziom życia ludności w wybranych krajach śródziemnomorskich w latach 1985-2002
Standards of Living in Selected Mediterranean Countries, 1985-2002
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 23-43, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Syntetyczny miernik konsumpcji, Metody taksonomiczne, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Poziom życia
Synthetic meter of consumption, Taxonomic methods, Multi-dimensional comparative analysis, Living standard
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Portugalia, Grecja, Hiszpania
Portugal, Greece, Spain
Abstrakt
Przeanalizowano i porównano poziom życia ludności w trzech krajach śródziemnomorskich: Grecji, Hiszpanii i Portugalii oraz wskazano przyczyny jego zróżnicowania. Do badań wykorzystano taksonomiczną metodę wzorca rozwoju, należącą do metod wielowymiarowej analizy porównawczej.

This article presents a comparison of standards of living in selected Mediterranean countries: Spain, Greece and Portugal, in the years 1985-2002. These countries were chosen due to their level of economic development, their similar development paths, and their membership in the European Union, which implies a similar context for socio-economic measures: as beneficiaries of assistance, but also as entities obliged to fulfil the criteria agreed by the EU. The assessment of living standards was conducted on the basis of results obtained using a taxonomic growth model method, one of the methods of multidimensional comparative analysis. After adopting 11 partial indicators, the author calculated, for each year, composite indicators of standards of living in the three countries concerned. The analysis showed that the highest standard of living in the three Mediterranean countries under analysis was achieved by the inhabitants of Spain. This was influenced by the even development of all three identified spheres: satisfaction of subsistence needs, social needs, and individual development. In light of the above, the conclusion may be drawn that Spain's socio-economic development was sustainable (in accordance with the understanding of this term in modern theories of growth) and the effect of this was the achievement of a relatively high standard of living.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M.. Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, rozprawa doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1985.
 2. Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny” 1978, nr 2.
 3. Brenner H., Unemployment and Public Health. European Commission, DG Employment and Social Affair, 2002.
 4. Bywalec C., Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 11-12.
 5. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, wyd. l, PWE, Warszawa 2002.
 6. Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny” 1978, nr 2.
 7. Grabiński T., Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, wyd. l, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 8. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN. Warszawa 1989.
 9. Hellwig Z., Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele [w:] Taksonomia - teoria i jej zastosowania, AE w Krakowie, Kraków 1990.
 10. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, wyd. l, PWE, Warszawa 1981.
 11. Hellwig Z.. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.
 12. Larson J.S., The Weighting of an International Heath Status Index, „Social Indicators Research” 1994, vol. 31, nr 3.
 13. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, wyd. 1, PWN, Warszawa 1989.
 14. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, wyd. l. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 15. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski. K. Zając, wyd. l, PWN, Warszawa 1988.
 16. Metody wielowymiarowe, Materiały kursowe Statsoft Polska, Kraków 2004.^ ^Nordhaus W., Tobin J.. Is Growth Obsolete? „Economic Growth” Fiftieth Anniversary Colloqium V, National Bureau of Economic Research, New York 1972.^ ^Nowak E.. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, wyd. 1. PWE. Warszawa 1990.
 17. Pearce D., Sustainable Consumption Through Economic Instruments, http://www.iisd.ca/linkages/consume/pearce.html, październik 1998.
 18. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, wyd. l, PWE, Warszawa 1977.
 19. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, wyd. l, PWE, Warszawa 2004.
 20. The Social Situation of European Union 2003, red. A. Diamantopoulos, P. Solbes, European Commision 2003.
 21. Sokołowski A., O zagadnieniach taksonomicznych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1982, nr 165.
 22. Szałkowski A., Motywacyjne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 23. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 24. Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Kraków 1984, nr 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu