BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty)
Consumers of Cultural Goods and Services and their Market Behaviour (Selected Aspects)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 43-65, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług, Uczestnictwo w kulturze, Zachowania konsumenta, Kultura
Services market, Participation in culture, Consumer behaviour, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano postępowanie nabywców na rynku kultury uwzględniając determinanty ich zachowań, motywy postępowania oraz sposoby podejmowania przez nich decyzji w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych. Przedstawiono również prawidłowości zachowań nabywców na rynku kultury.

The aim of this article is to present one group of consumers of cultural goods and services. The author characterises the process by which they take decisions in regard to satisfying cultural needs and looks at the determinants of this process. In addition, the author discusses the rules governing the behaviour of consumers on the culture market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J., Marketing w sporcie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 2. Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M., Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 3. Bombol M., Dobrowolska A.. Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber SC, Warszawa 2003.
 4. Bywalec C., Czas wolny. Recenzje - omówienia, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 51/52.
 5. Drab A., Wielgus K., Prawa i paradoksy, „Businessman ” 1993, nr 12.
 6. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1994.
 7. Iwankiewicz-Rak B., Zarządzanie marketingowe w sferze usług społecznych [w:] Zarządzanie marketingowe w sferze usług, red. A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 8. Kotler Ph., Andreasen A.R., Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall. New Jersey 1996.
 9. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 10. Loundon D.L.. Della Bita A.J., Consumer Behavior, McGraw-Hill, New York 1993.
 11. Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 12. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania konsumentów na rynku kultury [w:] Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 13. Niemczyk A., Kultura jako instrument komunikacji marketingowej [w:] Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, III Międzynarodowy Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2005.
 14. Niemczyk A., Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 579.
 15. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Purchla J.. Kultura a transformacja Polski, „Rocznik MCK” 2001, nr 10.
 17. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 18. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
 19. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, UJ, Kraków 2003.
 20. Smoleń M., Przemysły kultury w strategii rozwoju miast [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres Kultura-Gospodarka-Media. Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu