BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna
Tytuł
Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji
Asset Quality in Securitization Transactions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 97-109
Słowa kluczowe
Aktywa, Zarządzanie aktywami, Sekurytyzacja aktywów, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania
Assets, Asset management, Asset securitisation, Asset-Backed Securities (ABS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ustrukturyzowaną sekurytyzację aktywów, opierającą się na powołaniu przez przedsiębiorstwo inicjujące transakcję odrębnego podmiotu – spółki specjalnego przeznaczenia. Opisano korzyści wynikające z sekurytyzacji oraz zagadnienie wyboru puli aktywów, które mają być przeznaczone do wydzielenia ich do spółki specjalnego przeznaczenia.

Essential part of asset securitization transactions is pooling and selling of assets (that belong to the originator) to the special purpose vehicle. As a consequence, any research in this area should take into account the asset characteristics. The goal of this article is to focus on asset quality. The author concentrates on some trade-offs connected with proper choosing of the pool of assets. Moreover, it is also essential to evaluate the role of credit enhancement introduced in the process of improving asset quality. Finally, it is shown that asset securitization may lead to the increase of company value, which is possible by reducing some of the of market imperfections and their negative consequences, such as information asymmetry, underinvestment and agency costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akerlof A., The Market for “Lemons”: Qualititative Uncertainty and the Market Mechanism, “Quaterly Journal of Economics” 1970, nr 84, s. 488-500.
  2. Ayotte K.M., Gaon S., Asset-Backed Securities: Costs and Benefits of „Bankruptcy Remoteness”, 2005, http://www.fdic.gov/bank/analytical/cfr/2005/sept/cfrfall_2005_Kayotte_Sgaon.pdf.
  3. DeMarzo P., Duffie D., A Liquidity-Based Model of Security design, „Econometrica” 1999, nr 67, s. 65.
  4. Elul R., The Economics of Asset Securitization, “Business Review” (Federal Reserve Bank of Philadelphia), Third Quarter, 2005, s. 17.
  5. Hill C.A., Securitization: A Low-Cost Sweetener for Lemons, “Washington University Law Quaterly” 1996, nr 74, s. 1061-1120.
  6. Hsu L., Mohebbi C., Credit Enhancement in ABS Structures, w: F.J. Fabozzi, Accessing capital Market through Securitization, Frank J. Fabozzi Associates, 2001, s. 35.
  7. Iacobucci E.M., Winter R.A., Asset Securitization and Asymmetric Information, “The journal of Legal Studies” January 2005, Vol. 34 (1), s. 161.
  8. Kothari V., Securitization. The Financial Instrument of the Future, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2006, s. 15.
  9. Singer D., Securitization Basics, w: F.J. Fabozzi, Accessing capital Market through Securitization, Frank J. Fabozzi Associates, 2001, s. 15.
  10. Sopranzetti B.J., Selling Accounts Receivable and the Underinvestment Problem, “The Quaterly Review of Economics and Finance” 1999, Vol. 39, s. 291-301.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu