BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarka Danuta
Tytuł
Problemy pomiaru rozwoju miasta na przykładzie Białegostoku
Problems with the city's development measurement on the example of Białystok
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 7, s. 32-46, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Badania statystyczne, Analiza danych statystycznych
City, City management, Statistical surveys, Statistical data analysis
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
Artykuł stanowi polemikę z tezą, że do analizy i prognozy trendów rozwoju miasta najbardziej adekwatną funkcją jest krzywa logistyczna. Autorka przeprowadziła analizę trendów niektórych miar rozwoju miasta dla Białegostoku w latach 1960—2006. Z analizy wynika, że żadna z miar rozwoju nie podlegała trendowi logistycznemu w badanym okresie, a zmiany w analizowanych kategoriach podlegały silnym wpływom czynników zewnętrznych w stosunku do miasta...(abstrakt oryginalny)

The article reports on the polemic against thesis that the most adequate function to analysis and forecast of trends of the city development is a logistic curve. The author carried out the analysis of trends of some city's development measures for Białystok in 1960—2006. The results of the analysis were that no one of the development measures are subjected to logistic trends in the examined period, and changes in analyzed catego­ries were under the strong influence of external factors in relation to the city. Presented changes' trends of particular city's development measures are linear, near-linear or segmental. The results of the problem analysis showed that the path of cities develop­ment can't be described with one type of trend in such a long term like one city living. In the findings the Author informs that the use of logistic curve is reasonable only when the process was elemental with the constant restrictions. In the case of Polish cities for the large part of analyzed period the vehemence of process was limited by government intervention or by centralized require-distributive system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Harańczyk A. (1998), Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Jałowiecki B. (1996), Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej, Biuletyn KPZR, nr 175
 3. Jałowiccki B. (2002), Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 4. Kowerski M. (2003), Próba określenia faz rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej miasta na przykładzie Zamościa, w: Bocian A. F. (red.) Rozwój regionalny a proces integracji, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok
 5. Kowerski M. (2002), Zamość — diagnoza i prognoza rozwoju miasta, „Wiadomości Statystyczne", nr 2
 6. Lange O. (1971), Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa
 7. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, .Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 8. Regulski J. (1980), Rozwój miast w Polsce, PWN, Warszawa
 9. Regulski J. (1981), Ekonomika rozwoju miast, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 10. Stanisz T. (1986), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa
 11. Swianiewicz P., Dziemianowicz W. (1998), Atrakcyjność inwestycyjna miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu