BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczewska Lidia, Tajer Sławomir
Tytuł
Powiatowe rady zatrudnienia w procesie ograniczania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy
District employment councils in the process of reduction of unemployment in the local labour market
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 3, s. 30-36, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Instytucje rynku pracy, Rynek pracy
Unemployment, Unemployment rate, Labour market institutions, Labour market
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena działań podjętych przez powiatowe rady zatrudnienia w celu zredukowania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Badania ankietowe przeprowadzone przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pokazują, że zadania tych rad zdefiniowane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy były do tej pory wykonywane w różnym stopniu. Sprowadzały się przede wszystkim do funkcji doradczo-opiniodawczych przy podziale środków Funduszu Pracy. Z badań wynika również, że powiatowe rady zatrudnienia zbyt rzadko wysuwają konkretne inicjatywy i propozycje w celu dostosowania narzędzi ograniczania bezrobocia do potrzeb poszczególnych powiatów. Najmniejszą skuteczność mają rady na terenach, gdzie ich aktywność jest szczególnie potrzebna.

The objective of the article is to evaluate activities carried out by district employment councils in order to reduce unemployment in the local labour markets. The empirical surveys carried out in 2007 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) shows that those councils' tasks determined in the Act of 20 April 2004 on employment promotion and on labour market institutions have so far been fulfilled in a different degree. They primarily are focused on opinions and advices on the ways of distribution of Labour Fund means. And those councils too seldom make specific initiatives and proposals for the purpose of adjustment of the tools for unemployment reduction to the local labour markets needs. This particularly relates to the district employment councils located in the provinces where their activity is particularly necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, koordynator projektu U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKiK, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu