BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowski Julian
Tytuł
Zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń w Europie
Diversification of average salaries in Europe
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 6, s. 69-77, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Płace, Zróżnicowanie płac, Porównania międzynarodowe, Analiza sektorowa
Remuneration, Wages, Wage differential, International comparisons, Sectorial analysis
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono obraz zróżnicowania przeciętnych wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej według danych zbiorczych EUROSTAT-u w przekrojach sekcji działalności i wielkich grup zawodów. Do analizy zróżnicowania przeciętnych wynagrodzeń przyjmowano kolejno ich kurs wymiany na euro, parytet siły nabywczej oraz procentowe zróżnicowanie w stosunku do wybranych przeciętnych. Wskazano na konieczność uwzględniania wielu aspektów we wnioskach dotyczących międzynarodowego zróżnicowania wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

In the article the average salaries diversification in the European Union by Eurostat agregated data in the activity sections and by working groups were presented. To analyze the average salaries diversification the following were taken: their exchange rate on Euro, purchasing power parity and percentage diversification in relation to chosen averages. The necessity to take into consideration many aspects in the results concerning international diversification of salaries was indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszkowski J. (2002), Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992-1999 w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 2. Daszkowski J. (2003), Zróżnicowanie wynagrodzeń realnych netto w Polsce w latach 1982-2001, "Polityka Społeczna", nr 11-12
 3. Daszkowski J. (2004 a), Zróżnicowanie i dynamika wynagrodzeń w gospodarce polskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 11
 4. Daszkowski J. (2004 b), Dynamika ogólnych nierówności placowych w Polsce w latach 1989-2002, "Polityka Społeczna", nr 8
 5. Daszkowski J. (2004 c), Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle europejskim, "Przegląd Organizacji", nr 5
 6. Daszkowski J. (2004 d), Oszacowania obciążeń plac składkami i podatkiem w Polsce 1992-2002, "Polityka Społeczna", nr 4
 7. Daszkowski J. (2005), Eksploracyjna analiza przeciętnych wynagrodzeń, "Wiadomości Statystyczne", nr 6
 8. Daszkowski J. (2006), Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003 r., Vizja Press, Warszawa
 9. Europejska Klasyfikacja Działalności (1991), GUS, Warszawa
 10. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995 (2000), Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa
 11. Gross Earnings Statistics - EUROSTAT Metadata in SDDS, Format: Base Page - http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/earncost/gearn_base.htm
 12. Jacukowicz Z. (2000), Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, Warszawa
 13. Jacukowicz Z. (2002), Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, IPiSS, Warszawa
 14. Kalinkowski S. (1997), Aurea dicta. Złote słowa, Wydawnictwo VEDA, Warszawa
 15. Kowalski S. (2003), Porównanie rozkładów wynagrodzeń między Polską a Niemcami, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 16. Lewandowski A. (2002), Wykorzystanie danych GUS w analizie wynagrodzeń, "Wiadomości Statystyczne", nr 5
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. Nr 48, poz. 253
 18. Rurka M., Żółkiewski Z. (2003), Porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut Polski i krajów Unii Europejskiej w 2000 r., "Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN", zeszyt 289, Warszawa
 19. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 r. (2003), "Informacje i Opracowania Statystyczne GUS", Warszawa
 20. Zelenay M. (2001), Porównanie rozpiętości wynagrodzeń w Polsce i we Francji, "Wiadomości Statystyczne", nr 12
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu