BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hejduk Irena K., Mokrzecki Radosław
Tytuł
Rozwój i transfer technologii przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Development and transfer of technology via foreign direct investment
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 9, s. 21-27, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Inwestycje zagraniczne, Rozwój technologiczny
Technology transfer (TT), Foreign investment, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano transfer bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, jako źródło kreowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz podnoszenia jego innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The article presents the transfer of foreign direct investments to Poland as a source of enterprise competitive advantages as well as growth of innovativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, 2006.
 2. M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo „TNOIK" Dom Organizatora, Toruń 2006.
 3. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo „TNOIK" Dom Organizatora, Toruń 2004.
 4. W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, W. Karaszewski (red.), Wyd. UMK, Toruń 2007.
 5. M. Kuzel, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Wydawnictwo „TNOIK" Dom Organizatora, Toruń 2007.
 6. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Informacja na temat napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r., Warszawa, 17 kwietnia 2008 r., http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F-87CB-A964981E4B5F/44316/ BI2042008.pdf, stan na 12.05.2008 r.
 7. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct lnvestment (3rd edition), Paris 1996.
 8. PAMZ S.A., Warsztaty Offsetowe, Warszawa, 19 lipca 2007 r., www.mg.gov.pl/NR/rdonlyre-s/4DF5035F-B739
 9. 8A4-962E-950BE19BF891/35816/PAIZ_070719.ppt
 10. A. Papliński, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. Inwestycje Zagraniczne w Polsce w latach 1989-1997, [w:] Konkurencja zagraniczna i ochrona rynku krajowego, Wyd. WSZiM, Warszawa 1998.
 11. S. Hucik-Gaicka, http://www.inwestycje.pl/gpw/aktualnosci_gpw/znaczenie_beposrednich_in-westycji_zagranicznych_w_polskiej_gospodarce; 4243;0.html, stan na 02.04.2007 r.
 12. J. Witkowska w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Z. Olesiński (red.), PWE, Warszawa 1998.
 13. http://www.nbp.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu