BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna
Tytuł
Kapitał dla przedsięwzięć innowacyjnych
Capital for innovative projects
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 9, s. 29-35, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał, Finansowanie inwestycji, Inwestycje, Wydatki inwestycyjne, Projekty innowacyjne
Capital, Investment financing, Investment, Investment expenditures, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowymi źródłami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w momencie rozpoczynania działań są zasoby przedsiębiorców, ich rodzin i przyjaciół. Pośrednio, kapitałowo mogą je wspierać inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, a uzupełniająco fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i zalążkowe. Wraz z rozwojem przedsięwzięć istnieje szansa zaangażowana zasobów „czasowych” inwestorów z rynku kapitału wysokiego ryzyka - aniołów biznesu i funduszy venture capital. (abstrakt oryginalny)

Main capital sources in the start-up phase of innovative projects come from own budgets of entrepreneurs, their families and friends. Entrepreneurship incubators and technological parks may provide indirect support, while granting, guarantee, and seed funds can provide complementary sources. With the advancement of projects there is a chance to involve "temporary" investors from venture capital market - business angels and venture capital funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Aernoudt, Executive Forum: Seven Ways to Stimulate Business Angels' lnvestments, Ven-ture Capital 2005, No. 4.
 2. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 3. K. Brzozowska, Fundusze zalążkowe w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW nr 65, Warszawa 2008.
 4. D. De Clerq, V. H. Fried, O. Lehtonen, H. J. Sapienza, An Entrepreneur's Guide to the Venture Cap/tal Galaxy, Academy of Management 2006.
 5. A. De Noble, Review Essay. Raising finance from business angels, Venture Capital 2001, No. 4.
 6. S. Flejterski, P. Pluskota, l. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2005.
 7. J. Grzywacz, A. Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 8. M. Kurowska, Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionalnej aktywizacji inwestycyjnej MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2006.
 9. J. J. Madill, G. H. Haines, A. l. Riding, The Role of Angels in Technology SMEs. A link to venture capital, International Journal of Entrepreneurial Finance 2005, No. 7.
 10. C. M. Mason, Informal sources of venture finance, University of Strathclyde, Glasgow 2005.
 11. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 12. R. Pikę, B. Neale, Corporate Finance and lnvestment: Decisions and Strategies, Pearson Education, London 2006.
 13. E. J. Sohl, The early-stage equity market in the USA, Venture Capital 1999, No. 2.
 14. J. Węcławski, Luka kapitałowa w okresie między założeniem przedsiębiorstwa a wejście funduszy venture capital i możliwości jej finansowania, Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia, t. 2, FRRwP, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu