BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Zenon
Tytuł
Zasięg i znaczenia zwyczajów we współczesnym handlu międzynarodowym
The Range and the Meaning of Commercial Customs in Modern International Trade
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 175-184, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Stosunki handlowe, Przegląd literatury
International trade, Trade relations, Literature review
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Izba Handlu Zagranicznego (PIHZ)
Abstrakt
Przedstawiono rozważania na temat pojęcia zwyczaju handlowego i jego znaczenia w handlu międzynarodowym, w oparciu o analizę literatury polskiej (m.in. publikacje Zieleniewskiego, Szczypiorskiego i Kunerta) i zagranicznej (m.in. dzieło Międzynarodowej Izby Handlowej, Konwencja Narodów Zjednoczonych) oraz aktów prawnych (Kodeks cywilny). Zanalizowano Dekret o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego oraz Konwencję Wiedeńską z 1980 roku, pod katem zapisków dotyczących zwyczajów handlowych. Autor sformułował m.in. następujące wnioski: brak jednoznacznej definicji pojęcia zwyczaju handlowego; brak uporządkowanej terminologii oraz znaczenie zwyczajów handlowych zostało zawarte w postanowieniach Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r.

It is generally admitted that commercial customs play an important role in international trade of today. The characteristics of commercial customs (usages) can be found as well in international Conventions, as also in generally appreciated rules of trading e.g. the Warsaw-Oxford Rules 1932, or Incoterms 2000. Customs (usages) are widely respected not only in contracts of sale, but also in contracts of carriage and insurance. In spite of the rising role of international commercial law, there is still much room for the role of customs (usages) in international commercial transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dekret o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, DzU RP 1949 (z 14 października).
 2. Jakubowski J., Źródła międzynarodowego prawa handlowego, [w:] Zarys międzynarodowego prawa handlowego, red. J. Jakubowski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A.W. Wiśniewski, PWN, Warszawa 1983.
 3. Komisja Zwyczajów Handlowych i Techniki Obrotu Morskiego 1950-1978, PIHZ, Oddział Morski, Gdynia 1979.
 4. Konsulat Morski, oprac. K. Libera, PWN, Warszawa 1957.
 5. Kunert J., Technika handlu morskiego, PWE, Warszawa 1970.
 6. Łopuski J., Umowy w zagranicznym obrocie gospodarczym, [w:] Prawo obrotu gospodarczego, oprac. Z. Gordon, Z. Kwaśniewski, J. Łopuski, J. Winiarz, PWN, Warszawa 1987.
 7. Ohling J., Handbuch Export - Import - Spedition, Gabier, Wiesbaden 1986.
 8. Podręczna encyklopedia handlowa, t. 3, red. S. Waschko, Poznań 1932.
 9. Selmer K.S., The Survival of General Average, London 1983.
 10. Szczypiorski S., Organizacja i technika handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1972.
 11. Ustawa z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, DzU 1989 nr 35, poz. 195.
 12. Wojciechowski H., Organizacja handlu zagranicznego, Wyd. AE, Poznań 1992.
 13. Zieleniewski J., Szczypiorski S., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1961.
 14. Zwyczaje i klauzule (opinie) w polskim handlu morskim, "Biuletyn PIHZ" 1952 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu