BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Jerzy W.
Tytuł
Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
Statistical method of dynamic estimate of small enterprises' financial liquidity
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 8, s. 22-33, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Metody statystyczne, Modele ekonometryczne, Analiza szeregów czasowych
Enterprises financial liquidity, Measuring methods, Micro-enterprise, Statistical methods, Econometric models, Time-series analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nową miarę płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, opartą na porównaniu skumulowanych szeregów czasowych wpływów pieniężnych i produkcji wykonanej. Opisano trzy warianty miernika płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie, porównujące skumulowane wpływy pieniężne ze skumulowanymi wartościami produkcji wykonanej. Omówiono statystyczne narzędzia analizy płynności, rozważanej w formie miesięcznych szeregów czasowych oraz przedstawiono szeregi czasowe płynności z realnego małego przedsiębiorstwa. Wskazano też na możliwości zastosowań narzędzi statystyki i ekonometrii do prostej analizy szeregów czasowych płynności, dla skutecznego zarządzania małą firmą. (abstrakt oryginalny)

In the article a new measure of financial liquidity in small enterprise was presented, it is based on the comparison of accumulated time series of money inflows to production output. Three variants of financial liquidity measure in small enterprise were presented, which enable to compare accumulated money incomes to accumulated values of production output. Statistical instruments of analysis of liquidity considered in the form of monthly time series and time series of liquidity from real small enterprise were also discussed. The possibilities of application of statistics and econometric instruments for simple analysis of time series of liquidity, for successful management in small enterprise were also indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J. W. (2007), Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. D. Zarzeckiego: Zarządzanie finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, t. II, Szczecin
  3. Wiśniewski J. W. (2002), Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, IW GRAVIS, Toruń (wyd. czwarte uzupełnione i poprawione)
  4. Wiśniewski J. W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń
  5. Wiśniewski J. W. (2007), Ekonometryczny model wpływów pieniężnych w analizie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, II Konferencja naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Uniwersytet Gdański, Jastrzębia Góra 28.05.2007 r.-31.05.2007 r.
  6. Wiśniewski J. W. (2007), Ekonometryczny model miesięcznej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. Z. Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, UMK, Toruń
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu