BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królikowska Agnieszka
Tytuł
Czy warto być poza Unią Monetarną - studium przypadku Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 4, 25 s., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Wskaźniki konwergencji, Integracja monetarna
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Convergence indicators, Monetary integration
Kraj/Region
Wielka Brytania, Dania, Szwecja
United Kingdom, Denmark, Sweden
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rys historyczny wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej. Omówiono kryteria członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Skupiono się na ukazaniu przyczyn pozostania poza obszarem euro trzech (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) z piętnastu tzw. starych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkin N., Cox A. (1998), EMU Explained, The Impact of the Euro, Kogan Page, London.
 2. Bielecki J. (2001), Euro na ostatnią chwilę, "Rzeczpospolita", 31 maja.
 3. Borowiec J. (2001), Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Chojna-Duch E. (2006), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. European Commission (2001), How Europeans see themselves. Looking through the mirror with public opinion surveys, Brussles.
 6. Gromek T. (2000), Ocena Grecji i Szwecji w kontekście członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", nr 4, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 7. Henbest M. (2008), Danes discuss opting for the euro, http://www.france24.com/en/20080611-denmark-euro-krone-referendum-eu
 8. Hulsman J.C. (2001), The World turned Rightside Up: A New Trading Agenda for the Age of Globalisation, The Institute of Economic Affairs, London.
 9. Nowak-Far A. (2001), Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Oręziak L. (2004), Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Osborn A. (2000), Brits scrutinise Danish vote, Europe, Washington.
 12. Reed S. (2002), Blair's Stealth Euro Strategy, "Business Week", 21 January.
 13. Rzeczpospolita (2001), Polska jest już w Unii, UE według Brytyjczyków, 12 grudnia.
 14. Szeląg K. (2003), Jednolita polityka budżetowa w strefie euro - realna wizja czy utopia?, "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 88-100.
 15. "The Economist" (1997), The great Euro soap opera, 25 October.
 16. Zagrobelny B. (1999), Wprowadzenie euro - reakcje brytyjskie, "Biuletyn Ekonomiczny", nr 1, Biuro Radcy Handlowego Ambasady RP, Londyn.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu