BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majowska Magdalena, Strużyna Janusz
Tytuł
Relacja między wynagrodzeniami a wynikami organizacji w literaturze przedmiotu
The Relationship between Compensation and Subsequent Organizational Performance in the Light of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 357-363, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Efektywność przedsiębiorstwa, Kształtowanie wynagrodzeń, Przegląd literatury
Enterprise effectiveness, Shaping remuneration, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorów było przybliżenie zawiłości relacji między kwestią wynagrodzeń a efektywnością organizacji. Przesłanką do podjęcia takiego tematu, była dla autorów chęć nawiązania do problematyki wpływu wynagrodzeń na przyszłe wyniki firmy. Autorzy dokonali przeglądu literatury na temat zależności pomiędzy wynagrodzeniami a efektywnością organizacji, który posłużył im jako podstawa do zidentyfikowania występujących w tym zakresie podstawowych nurtów badawczych. Dzięki temu zabiegowi, autorzy sformułowali zasadnicze wnioski oraz wskazali kierunki przyszłych badań w tym zakresie.

In the presented article the authors referred to the complexity of relationship between compensation and subsequent organizational performance. Particular attention has been paid to the role the compensation system plays in achieving the goals set by the organization. The literature review of the scope in the paper discussed has been presented. As a result, the authors identified two basic research streams and pointed out the directions for future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkema H.G., Gomez-Mejia L.R., Managerial Compensation and Firm Performance: A General Research framework, "Academy of Management Journal" 1998, nr 41, s. 135-145.
 2. Becker B., Gerhart В., The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospect, "Academy of Management Journal" 1996, nr 39, s. 779-801.
 3. Becker B.E., Huselid M.A., High Performance Work Systems and Firm Performance: A Synthesis of Research and Managerial Implications, [w:] G.R. Ferris (red.), Research in Personnel and Human Resources Management, JAI Press, Greenwich 1998, s. 53-101.
 4. Bloom M., Milkovich G.T., Relationship Among Risk, Incentive Pay, and Organizational Performance, "Academy of Management Journal" 1998, nr 41, s. 283-297.
 5. Bloom M., The Performance Effects of Pay Dispersion on Individuals and Organizations, "Academy of Management Journal" 1999, nr 42, s. 25-40.
 6. Brown M., Sturman M., Simmering M., Compensation Policy and Organizational Performance: the Efficiency, Operational, and Financial Implications of Pay Levels and Pay Structure, "Academy of Management Journal" 2003, nr 46, s. 752-762.
 7. Carpenter M.A., Sanders WM.G., Top Management Team Compensation: The Missing Link between CEO Pay and Firm Performance? "Strategic Management Journal" 2002, nr 23, s. 367-375.
 8. Finkelstein S., Boyd B.K., How Much Does the CEO Matter? The Role of Managerial Discretion in the Setting of CEO Compensation, "Academy of Management Journal" 1998, nr 41, s. 179-199.
 9. Gerhart В., Milkovich G.T., Organizational Differences in Managerial Compensation and Financial Performance, "Academy of Management Journal" 1990, nr 13, s. 663-691.
 10. Gerhart В., Rynes S.L., Compensation. Theory, Evidence, and Strategic Implications, SAGE Publications, California 2003.
 11. Gomez-Mejia L., Structure and Process of Diversification, Compensation Strategy, and Firm Performance, "Strategic Management Journal" 1992, nr 13, s. 381-397.
 12. Gomez-Mejia L., Wiseman R.M., Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook, "Journal of Management" 1997, nr 23, s. 291-374.
 13. Jensen M., Murphy K.J., Performance Pay and Top Management Incentives, "Journal of Political Economy" 1990, nr 98, s. 225-264.
 14. Kerr J., Diversification Strategies and Managerial Reiuards: An Empirical Study, "Academy of Management Journal" 1985, nr 28, s. 155-179.
 15. Locke E.A., Latham G.P., What Should We do about Motivation Theory? Six Recommendations For The Twenty-First Century, "Academy of Management Review" 2004, nr 29, s. 388-403.
 16. Pavlik E.L., Belkaoui A., Determinants of Executive Compensation: Corporate Ownership, Performance, Size and Diversification, Quorum Books, Westport 1991.
 17. Rajagopalan N., Strategic Orientation, Incentive Plan Adoptions, and Firm Performance: Evidence from Electric Utility Firms, "Strategic Management Journal" 1996, nr 18, s. 761-785.
 18. Salter M.S., Tailor Incentive Compensation to Strategy, "Harvard Business Review" 1973, marzec-kwiecień, s. 94-102.
 19. Werner S, Ward S.G., Recent Compensation Research: An Eclectic Review, "Human Resource Management Review" 2004, nr 14, s. 201-227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu