BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Jacek
Tytuł
Obciążenia i korzyści z przepływów dóbr w krajach Unii Europejskiej
Liabilities and benefits from the goods flow in European Union Member States
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 8, s. 72-80
Słowa kluczowe
Międzynarodowe przepływy finansowe, Bilans płatniczy, Dochód narodowy, Porównania międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne
International financial flows, Balance of payments, National income, International comparisons, Foreign investment
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł zawiera porównanie przepływów niektórych składników międzynarodowych bilansów płatniczych — bieżącego, kapitałowego, finansowego i ich skutków w krajach rezydentów. Zanalizowano je względem dochodów narodowych dla 15 bardziej zasobnych w kapitał krajów Unii Europejskiej i 12 nowych członków wspólnoty. Uwzględniono też podobne informacje z lat 2000 i 2006 dla kilku innych państw m.in. Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji i Indii. Przepływ środków finansowych z krajów bogatszych do biedniejszych w Unii przynosi obopólny interes gospodarczy. Przepływ ten dostarcza krajom biedniejszym deficytowego kapitału, bogatszym natomiast zwrot kapitału w wyższej stopie zwrotu, niż z inwestycji w innych krajach bogatych, a nawet często i we własnym kraju. (abstrakt oryginalny)

The article contains the comparison of some international balance of payments components' flow - current, capital, financial and their effects in residents' countries. They were analyzed by domestic products for 15 European Union Member States with bigger capital resources and 12 new Community Members. The similar information from years 2000 and 2006 for a couple of different countries for ex. United States, China, Russia, India were also taken into consideration. The financial resources flow from richer countries to poorer ones in EU brings common economic interest. This flow provides poorer countries with deficit capital and gives to richer ones capital return in higher return rate, than achieved from investments in different rich countries and also often in their own country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu