BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław
Tytuł
Organizational problems of mergers and acquisitions (M&A) - results of research
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 1, s. 73-81, bibliogr. 8 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Mergers and acquisitions, Human Resources Management (HRM), Managers in a enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych oraz rezultaty studiów nad literaturą przedmiotu, poświęcone organizacyjnym problemom związanym z procesami fuzji i przejęć. Badania empiryczne przeprowadzone przez autora artykułu obejmują grupę 10 dużych przedsiębiorstw, zlokalizowanych we Wro­cławiu i w Jeleniej Górze, które były uczestnikami fuzji lub przejęcia w ciągu ostatnich kilku lat. Autor opracowania zaproponował również model przygoto­wania przejęcia lub fuzji w wymiarach: funkcjonalnym i organizacyjnym oraz zestaw rekomendacji dla menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zmiany właścicielskiej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the empirical research and studies of publications of organizational problems associated with M&A processes. The empirical research conducted by the author of this paper covered a group of ten large companies located in Wrocław and Jelenia Góra regions, which faced M&A processes during the last few years. A model of preparation for M&A, expressed both in functional and objective dimensions is also proposed, along with some recommendations for managers responsible for M&A.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania {Modern concepts and methods of management}, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  2. Cartwright S., Cooper C.L., Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania [When firms are mergering or when the are acquired. Strategies, conflicts, solutions], Petit, Warszawa 2001.
  3. Haspelslagh P.H., Jemison D.B., Managing Acquisitions. Creating Value Through Corporate Renewal, The Free Press, New York 1991.
  4. Marks M.L., From Turmoil to Triumph. New life after mergers, acquisitions and downsizing. Lexington Books, An Inprint of Mc Millan, New York, 1994.
  5. Payne A. Approaching Acquisitions Strategically, "Journal of General Management" 1987, no. 2.
  6. Perkins S.J., Internalization - the people dimension. Kogan Page, London, 1997.
  7. Pocztowski A. (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć [Human resources management in M&A processes], Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Schuler R.S., Jackson S.E., Lou Y., Managing human resources in cross - border alliances, Routledge, London 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu