BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek
Tytuł
Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Using Multiple Discriminant Analysis Models to Asses Corporate Credit Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 110-125
Słowa kluczowe
Spółki, Giełda, Analiza dyskryminacyjna, Ryzyko kredytowe, Wskaźniki finansowe
Companies, Stock exchange, Discriminant analysis, Credit risk, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie tematyki zastosowania modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw oraz próba oceny ich skuteczności na przykładzie wybranych spółek giełdowych. Przedstawiono analizę dyskryminacyjną jako narzędzie służące do klasyfikacji przedsiębiorstw oraz wybrane polskie modele analizy dyskryminacyjnej.

Customer credit risk analysis is the key point in trade credit policy of any company. One of the most popular methods of credit risk analysis is credit scoring, for example Z-score models based on multiple discriminant analysis. The aim of this article is to take a closer look at such models used to assess creditworthiness of customers and to predict their potential bankruptcy. To this end a set of 20 Polish Z-score models were analyzed to verify their efficiency in predicting bankruptcy of selected Polish public companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy” 2004, nr 1, s. 126.
 2. Gajdka J., Stos D., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 156-157.
 3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Konferencja Naukowa Łódź – Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996, s. 145.
 4. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 61.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, ZN nr 153, Poznań 1998.
 6. Hamrol M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa – model „poznański” analizy dyskryminacyjnej, „Plus” kwiecień 2004, nr 28.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5, s. 308.
 8. Janek J., Żuchowski M., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 9. Mierzejewski P., Sieci neuronowe w analizie prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, nr 35, Warszawa 2003, s. 20.
 10. Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu, „Nowe Życie Gospodarcze” 3 lipca 2004, nr 13/374, s. 5.
 11. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, w: AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995, s. 57.
 12. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 199, s. 146.
 14. Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, ZN nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2000, s. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu