BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryko Józefa Monika
Tytuł
Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych
Factors Determining Management of Liquid Assets in Innovative Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 156-166
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Zarządzanie aktywami, Płynność finansowa
Innovations, Innovative enterprises, Asset management, Financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie grupy przedsiębiorstw innowacyjnych związków pomiędzy kształtowaniem wielkości płynnych aktywów a decyzjami o charakterze strategicznym. Opisano specyfikę cyklu życia inwestycji oraz proces dyfuzji rynkowej innowacji.

The article concerns connections between management of liquid assets and strategic decisions using the example of innovative firms. Management of liquid assets in research - intensive firms is determined by such specific factors as: knowledge as the source of competitive advantage, innovation life cycle and diffusion of information process. Because of those factors levels of liquid assets in innovative firms are determined not only by short-term needs but also by long-term strategic investment and financial decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Day G. S., Schoemaker P. J. H., Gunther R. E., Wharton on Managing Emerging Technologies, John Wiley&Sons Inc., New York 2000, s. 90-92.
 2. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 223 i n.
 3. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 1998, s. 36.
 4. Kurdycka I., Dyfuzja nowoczesnej techniki i wnioski dla Polski, „Gospodarka narodowa” 1992, nr 9, s. 32-33.
 5. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s. 87.
 6. Levitas E., McFadyen M. A., Managing Liquidity in Research-intensive Firms: Signaling Effects of Patents & Managerial Ownership, Academy of Management Proceedings, 2006, s. G1 (źródło – Internet – baza EBSCO’s Research Databases).
 7. Makarczyk W., Przyswajanie innowacji, Ossolineum, Warszawa 1971, s. 9.
 8. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wyd. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 180.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s. 89.
 10. Poznański K., Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1979, s. 112.
 11. Spruch W., Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976, s. 49.
 12. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 278-279.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 34.
 14. Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu