BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewartowski Tomasz
Tytuł
Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie. Implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywidend
Determinants of Corporate Liquid Assets Holdings. Implications for Corporate Risk Management and Dividend Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 142-155
Słowa kluczowe
Giełda, Spółki, Zarządzanie aktywami, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Stock exchange, Companies, Asset management, Company capital structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwach na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podjęto próbę określenia, w jakim stopniu poziom płynnych aktywów w spółkach giełdowych determinowany jest czynnikami zewnętrznymi, a w jakim jest kształtowany przez podejmowane w spółkach decyzje. Przedstawiono motywy i konsekwencje utrzymywania płynnych aktywów przez przedsiębiorstwa oraz możliwości krótkoterminowego lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstw.

The level and structure of liquid assets differ across Polish companies. The aim of the paper is to identify the determinants of corporate liquid assets holdings among Polish public companies. The level of liquid assets is to a large extent exogenous - it depends for example on the current economic situation. The character and scale of business as well as the cash flow volatility belong to other important determinants of corporate liquid assets holdings. The results give grounds for formulating a thesis that corporate risk management may reduce the opportunity costs of holding high levels of liquid assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. 2, WN PWN, Warszawa 1999, s. 1388 i n.
  2. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN WPN, Warszawa 2003, s. 150 i n.
  3. Myers S. C., Majluf N. S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, “Journal of Financing Economics” 1984, vol. 13, s. 187-221.
  4. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson W., The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, „Journal of Financial Economics” 1999, vol. 52, s. 3-46.
  5. Podsumowanie IV kwartału 2005 oraz roku 2005 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Fitch Polska.
  6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, listopad 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu