BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rój Justyna
Tytuł
Przegląd możliwych do zastosowania modeli ekonomicznych w bieżącej działalności szpitala
Review of Economic Models - Applicable in Current Activities of a Hospital
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 167-183
Słowa kluczowe
Modele ekonomiczne, Szpitalnictwo, Kapitał obrotowy, Zapasy, Zarządzanie należnościami, Płynność finansowa
Economic models, Hospital service, Working capital, Inventories, Receivables management, Financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ekonomiczną charakterystykę szpitala oraz cel i specyfikę zarządzania kapitałem obrotowym netto w szpitalu. Ustalono optymalne saldo środków pieniężnych oraz poziom zapasów w szpitalu. Zaprezentowano również problematykę zarządzania należnościami i zobowiązaniami bieżącymi w takich jednostkach oraz statyczną ocenę płynności finansowej szpitala.

The purpose of this article is to present economic models of working capital management - applicable in hospitals - both public and private. Implementation of the insurance - budgeting health care financing system on lst January 1999 in Poland meant serious changes in the conditions of hospital activities. In these new conditions, hospitals started to negotiate and contract most of their services with the new third party - Kasa Chorych (at the present moment NFZ) - and with the Health Ministry. This created competition among hospitals and general pressure to minimize hospital costs also in short term activities. In addition, every hospital should maintain financial liquidity. Therefore there is a strong need to adopt financial models in current activities of a hospital. Such possibilities are presented in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W. J., The Transactions Demand of Cash: on Inventory Theoretic Approach, „Quarterly Journal Economics” 66, November 1952, s. 545-556.
 2. Benninga S., Principles of Finance with Excel, Oxford University Press, New York 2006, s. 53-72.
 3. Berki E., Hospital Economics, D.C. Health and Company Lexington, Toronto 1974, s. 19. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2000, s. 211 i n.
 4. Brunch N. M., Lynn L. L., Using Control to Help Manage Account Receivable, “Healthcare Financial Management”, July 1994, s. 44-48.
 5. Gapenski L. C., Understanding Health Care Financial Management, wyd. 4, AUPHA Washington 2003, s. 514.
 6. Kowalski J. C., Materials Management Crucial to Overall Efficiency, „Healthcare Financia Management” January 1991, s. 40-44.
 7. Lane M. R., Can Earning Prompt – Payment Discounts Really Save Money, „Healthcare Financial Management” September 1997, s. 72-75.
 8. McGuire A., The Theory of the Hospital: A review of the Models, „Soc. Sci. Med.” 1985, nr 11, s. 1177 i n.
 9. McLean R. A., Financial Management in Health Care Organizations, Thompson Delmar Learning United Kingdom, 2003, s. 70 i n.
 10. Miller M. H., Orr D., A Model of the Demand for Money by Firms, „Quarterly Journal of Economics“ 80, August 1966, s. 413-435.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 1999, s. 80 i n.
 12. Sobiech J., Ekonomiczne podstawy zarządzania finansami szpitala, w: J. Rój, J. Sobiech, Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 73.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, art. 8 ust. 2 i 3 (DzU nr 91 poz. 408 ze zm.)
 14. Whitmee P., Inventory Management in Hospitals, Businessdate, Mar 2000, Vol. 8, issue 1, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu