BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwiech Patrycja
Tytuł
Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej
The Differences in Rewards of Women and Men in Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2007, nr 11, s. 71-88
Słowa kluczowe
Kształtowanie wynagrodzeń, Zróżnicowanie płac, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Shaping remuneration, Wage differential, Equal rights for women and men
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono relacje miesięcznej i godzinowej wysokości wynagrodzeń kobiet w stosunku do wysokości wynagrodzeń mężczyzn w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowo pokazano dysproporcje między stawkami godzinowymi między płciami w zależności od poziomu wykształcenia i przynależności do grupy zawodowej.

Differences in rewards between sexes are problem, which refers many, if not all of societies. Women and men receive different rewards for work of similar- identical values, and woman, as a rule, lower. Policy equal treatments in process of work and formations of rewards is one from main pillars of Union's law. The EU created legal, structural and institutional base to lead a policy of equal chances. Legislative activities are however insufficient. Women, in spite of profitable settlements, earn less in comparison to men. Concentrating attentions on equal earnings of women and men results from fact, that just in this subject most brightly step out disproportions between sexes. This article describes relations between hourly rewards of women and men in context of professional groups. It also introduced relations of rewards in context of time of work and level of education. Conclusions sailing out from article confirm, that rewards of women are lower from rewards of men in context of time of work and level of education. The higher level of education leads to greater disproportions in earnings between sexes. Besides, rewards are lower also in context of professional groups. Women, as a rule, receive lower rewards than their colleagues working in these same professional groups and occupations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa nr 75/117/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn z 10 lutego 1975.
  2. http://epp.eurostat.cec.int/portal
  3. Z. Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999, s. 25.
  4. Konwencja nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości z 29 czerwca l951 r.
  5. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1978.
  6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 zasada równości kobiet i mężczyzn - art. 2 i art. 16 ust. l
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265, poz. 2644).
  8. P. Zwiech, Czas pracy kobiet i mężczyzn - czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, red. D. Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Szczecin 2005, s. 83-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu