BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot Adam
Tytuł
Restrykcyjność monetarna, fiskalna oraz policy mix w Polsce, Czechach i na Węgrzech
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 4-14, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka budżetowa, Porównania międzynarodowe
Monetary policy, Budgetary policy, International comparisons
Kraj/Region
Czechy, Węgry, Polska
Czech Republic, Hungary, Poland
Abstrakt
Polska, Czechy i Węgry są krajami akcesyjnymi, które prawdopodobnie w najbliższym czasie zostaną członkami Unii Europejskiej i później strefy euro. Porównanie kształtowania się restrykcyjności monetarnej i fiskalnej w tych krajach oraz w strefie euro może dostarczyć ciekawych wniosków dotyczących stopnia zharmonizowania ich polityk gospodarczych, w tym sposobu reakcji władz monetarnych na zmiany restrykcyjności fiskalnej oraz na szoki wpływające na inflację i tempo rozwoju gospodarczego. W niniejszym artykule przedstawiono opis konstrukcji indeksów MCI, FCI, PMI oraz mapy policy mix dla Polski, Czech i Węgier według metodologii ich wyznaczania zaproponowanej przez autora w poprzednim numerze "Banku i Kredytu" (Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych; "Bank i Kredyt" 2003/6)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Ball: Efficient Rules for Monetary Policy. Cambridge 1997 National Bureau of Economic Research.
 2. L. Ball: Policy rules for open economies. Cambridge 1998 National Bureau of Economic Research.
 3. N. Batini, K. Turnbull: Monetary Conditions Indices for the UK: A Survey. External MPC Unit Discussion Paper No. 1, Bank of England, wrzesień 2000.
 4. P. Bofinger: Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order. CEPR Discussion Paper Series No. 3064, www.cepr.org/pubs/DP3064.asp.
 5. P. Bofinger: Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments. Nowy Jork 2001 Oxford University Press.
 6. J. Borowski, M. Brzoza-Brzezina, P. Szpunar: Exchange rate regimes and Poland's participation in ERM II. "Bank i Kredyt" nr 1/2003.
 7. M. Brzoza-Brzezina: Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej. mimeo, Narodowy Bank Polski 2002.
 8. L. J. Christiano, M. Eichenbaum, C. L. Evans: Identification and the Effects of Monetary Policy Shocks W: Blejer i in.: Financial Factors in Economic Stabilization and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 9. P. Chwiejczak: Indeks restrykcyjności polityki monetarnej (MCI). "Rynek Terminowy" nr 5 (3/1999).
 10. R. Dennis: A Measure of Monetary Conditions. Reserve Bank of New Zealand Discussion Papers G97/1.
 11. W. Enders: Applied Econometric Time Series. Nowy Jork 1995 John Wiley & Sons.
 12. European Commision, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Public finances in EMU 2002. "European Economy" 3/2002.
 13. S. Franek: Kurs walutowy i stopa procentowa a restrykcyjność polityki pieniężnej w Polsce. Materiały Konferencji Katedr Finansów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, wrzesień 2002.
 14. C. Friedman: The role of monetary conditions and the monetary conditions index in the conduct of policy. Autumn 1995 Bank of Canada Review.
 15. S. Gerlach, F. Smets: MCIs and Monetary Policy. European Economic Review, październik 2000.
 16. J. Gottschalk: Monetary Conditions in the Euro Area: Useful Idicators of Aggregate Demand Conditions? Kiel Working Paper No. 1037, Kiel Institute of World Economic, kwiecień 2001 r.
 17. W. H. Greene: Econometric Analysis. Nowy Jork 1993 Macmillan.
 18. B. Hannson, H. Lindberg: Monetary Conditions Index - A Monetary Policy Indicator. Sveriges Riksbank Quarterly Review, No. 3, 12-17.
 19. F. Hayashi: Econometrics. Princeton 2000 Princeton University Press.
 20. M. A. Hens Luc: A multicriteria indicator of Monetary Policy. Artykuł zaprezentowany podczas International Symposium on Economic Modelling zorganizowanym przez University of Gëteborg w kwietniu 1992 r.
 21. K. Jajuga: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa 1993 PWN.
 22. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw: Warszawa 2000 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. R. Kokoszczyński i in.: Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce. "Materiały i Studia" nr 91, Narodowy Bank Polski 1999 r.
 24. I. Korhonen: Selected Aspects of Monetary Integration. "Focus on Transition" 1/2002, Narodowy Bank Austrii, Wiedeń 2002.
 25. T. Łyziak: Monetary Transmission Mechanisms in Poland. Theoretical concepts vs. evidence. "Materiały i Studia " nr 19, Warszawa 2001.
 26. D. G. Mayes, M. Viren: The Exchange Rate and Monetary Conditions in the Euro Area. Bank of Finland Discussion Paper No. 27/98.
 27. B. T. McCallum: Theoretical Analysis Regarding z Zero Lower Bound on Nominal Interest Rates. Artykuł prezentowany podczas konferencji "Monetary Policy in Low Inflation Environment", Federal Reserve Bank of Boston, październik 1999, http://www.gsia.cmu.edu/afs/andrew/gsia/workplace/roster/full-time/mccallum.html
 28. F. S. Mishkin, K. Schmidt-Hebbel: One Decade of Inflation Targeting in the World: What Do We Know and What Do We Need To Know. NBER Working Paper 8397, lipiec 2001.
 29. Rada Polityki Pieniężnej: Raport o inflacji w 2001 roku. Narodowy Bank Polski 2001.
 30. Szwajcaria: raport roczny 2002. OECD 2002, www.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu