BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misala Józef
Tytuł
Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej w procesach regionalnej integracji gospodarczej i globalizacji
New EU Members in Regional Economic Integration and Globalization Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 224-240, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Rynek kapitałowy, Wymiana handlowa, Obrót towarowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Economic integration, Capital market, Trade exchange, Commodity turnover, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono na podstawie licznych danych sytuację integracji gospodarczej pomiędzy piętnastoma krajami UE a jej nowymi członkami (w tym Polski). Scharakteryzowano integracje w sferze handlu oraz w sferze kapitałowej (z uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich). Omówiono miejsce i znaczenie nowych krajów członkowskich UE w międzynarodowym obrocie towarami, w międzynarodowym obrocie usługami oraz międzynarodowym obrocie kapitałem produkcyjnym. Z analizy danych autorka sformułowała m.in. następujące wnioski: potrzebna jest dalsza intensyfikacja powiązań gospodarczych; otwarcie na produkcję międzynarodową oraz zwiększenie agresywności przy przyciąganiu najbardziej atrakcyjnych form, takich jak produkcja technologicznie zaawansowana czy laboratoria badawcze.

The article deals with basic problems of European Union member countries' participation in the interconnected processes of regional economic integration and globalization. It starts with an overview of redirection of these countries' economic relations towards the European Union with special regard to foreign trade and capital flows. Then follows an assessment of new European Union member countries' participation in the international division of labour taking into account several aspects of internationalization on the markets of goods, services, and foreign direct investments. Some conclusions are formulated as a result of respective statistical analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borbely D., Gern K.-J., Die EU Osterweiterung aus der Sicht der Beitrittsländer, "Die Weltwirtschaft" 2003 Heft 4.
 2. Buch C., Die Osterweiterung der EU aus ökonomischer Sicht, "Die Weltwirtschaft" 2003 Heft 4.
 3. Dicke H., Foders F., Wirtschaftliche Auswirkungen einer EU - Erweiterung auf die Mitgliedstaaten, Mohr, Siebeck, Tübingen 2003.
 4. Direction of Trade Statistic, IMF, Washington 2005.
 5. European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2005, Eurostat, Brussels 2005.
 6. Eurostat Database, Brussels Eurostat, Brussels 2005.
 7. Heitger B., Schrader K., Bode E., Die mittel und osteuropäischen Ländern als Unternehmensstandort, Mohr Siebeck, Tübingen 1992.
 8. International Trade Statistics, WTO, Geneva 2005.
 9. Landesmann M., Structural Change in the Transition Economies, 1989-1999, "Economic Survey of Europe" 2000 nr 2/3.
 10. Lessons from the Economic Transition. Central and Eastern Europe in the 1990st, red. S. Zecchini, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht-Boston-London 1998.
 11. Misala J., Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji, [w:] Miejsce Polski w gospodarce światowej, red. A. Ryszkiewicz, SGH, Warszawa 2004.
 12. New Europe. Report on Transformation, red. D. Rosati, Instytut Wschodni, Warszawa 2005.
 13. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2005.
 14. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2005.
 15. World Investment Report, UNCTAD, Geneva 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu