BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płowiec Urszula
Tytuł
Transformacja Polski a integracja z Unią Europejską
Transformation Process of Poland and the Integration with European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 255-264, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Ocena procesu transformacji, Gospodarka, Prywatyzacja
Systemic transformation, Evaluation of the transformation process, Economy, Privatisation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Scharakteryzowano proces transformacji jaki dokonał się w Polsce po roku 1989. Analizie poddano takie sfery jak: prawo, sądownictwo, administracja publiczna, bezpieczeństwo państwa (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz ekologiczne i gospodarcze), działalność rynków (w tym rynki: produktów przemysłowych; artykułów rolnych; usług; pracy; kapitałowy; nieruchomości). Omówiono proces prywatyzacji, który rozpoczął się w 1990 r. Autorka wysunęła m.in. następujące wnioski: poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; wzrost zamożności; zmniejszył się zasięg biedy i ubóstwa; wzrost poziomu wykształcenia oraz ogólny brak zadowolenia społeczeństwa.

After 15 years of transformation process of Poland in spite of numerous difficulties and failures -the Polish state, society and market economy are consolidated. It is partially the effect of the aspiration and then of the membership in the EU, especially due to its pressure on render the functioning of institutions and the economy more efficient, as well as due to its technical and financial assistance. The accomplished transformation is however asymmetric: achievements in the functioning of markets (except for labour) and enterprises are larger and deeper than in the functioning of legislative and judiciary authorities, other institutions of public sector and society. In order to prepare Poland to the global challenges related to the growing competition of Asian giants and to knowledge based economy it is necessary to reconstruct the public sector and the mentality of society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babski D.J., Nie opłaca się nie znać prawa, "Rzeczpospolita" 2005 (z 29 marca).
 2. Czapiński J., Poradzą sobie i bez polityków, "Rzeczpospolita" (Plus Minus)" 2005 (z 22-23 października).
 3. Domagalski M., Prawo rezerwą wzrostu gospodarczego, "Rzeczpospolita" 2005 (z 23 listopada).
 4. Dryl J., Bieda w odwrocie! "Nowe Życie Gospodarcze" 2005 (z 13 listopada).
 5. Diagnoza społeczna 2005 - wyniki badań, "Rzeczpospolita" 2005 (z 17-18 września).
 6. Dahrendorf R., Granice nierówności, "Rzeczpospolita" (Plus Minus)" 2005 (z 4-5 września).
 7. Growth, Property and Inequality in Eastern Europe and the Former Soviet Union, EBRD 2005.
 8. Janicka M., Polski rynek kapitałowy - powiązanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2005 nr 5.
 9. Kleer J., Karpiński A., Owsiak S" Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy prezydium PAN, Warszawa 2005.
 10. Kojder A., Antykorupcyjny falstart, "Rzeczpospolita" 2005 (z 20 listopada).
 11. Kołodko G., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 2004 nr 5.
 12. Liberda B., Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Ekonomista" 2005 nr 4.
 13. Pejovich S., Understanding the Transaction Costs of Transition: it's the Culture, Stupid, "Review of Austrian Economics" 2003 (grudzień).
 14. Płowiec U., Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej, [w:] Globalizacja i integracja europejska, red. J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
 15. Radzimińska T., Powiększa się czy maleje, "Nowe Życie Gospodarcze" 2005 (z 23 listopada).
 16. Sektor publiczny w Polsce i na świecie, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 17. Siemaszko A., Wywiad na tle raportu " Wymiar sprawiedliwości w Europie", "Rzeczpospolita" 2006 (z 17 i 21 stycznia).
 18. Stankiewicz A., ONZ pomoże PiS, "Rzeczpospolita" 2005 (z 26 października).
 19. Walencik I., Dziennik Ustaw 2005 - rocznik chudszy od poprzednika, "Rzeczpospolita" 2006 (z 2 stycznia).
 20. Walencik I., Wady znane są od lat, ale nie ma woli zmian, "Rzeczpospolita" 2005 (z 15 grudnia).
 21. Winczorek P., Dorobek legislacyjny odchodzącego parlamentu, "Rzeczpospolita" 2001 (z 15 października).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu