BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeszczyński Janusz, Gajdka Jerzy, Schabek Tomasz
Tytuł
Aplikacja modeli klasy arch do estymacji parametru beta przy uwzględnieniu stóp zwrotu dla różnych interwałów czasowych
Application of Arch Models for the Estimation of Beta Parameters Using Different Time Intervals for Returns
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 69-76, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Modele ekonometryczne
Finance, Capital market, Stock market indexes, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano jeden z najważniejszych parametrów finansowych, jakim jest współczynnik beta. Zaprezentowano wyniki badań nad problemem estymacji parametru współczynnika beta dla danych z polskiego rynku kapitałowego. Opisano istnienie związku między wartością oszacowania współczynnika beta a długością interwału czasowego wykorzystywanego do konstrukcji stóp zwrotu akcji indeksu rynkowego.

The estimation of beta coefficient (ß), a basic measure of systematic risk, is central to the implementation of the capital assets pricing model (CAPM) and is of great importance from both theoretical and practical viewpoints. The most frequently used tool for estimation of the ß parameter is a regression model and the ordinary least squares method (OLS). Its application is justified, however, only when all standard assumptions of the OLS are fulfilled, including the assumption about homoscedasticity of the variance of an error term. The consequences of using the OLS under the existence of heteroscedacity can be serious and usually lead to obtaining incorrect estimates of the model's parameters, which may result in the formulation of wrong conclusions about the analyzed relationships. This paper presents empirical results from the estimation of the ß parameters for stocks listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) between 2003 and 2006 using the OLS and ARCH models as well as different intervals over which the returns have been measured. Our findings provide evidence that those estimates considerably differ with the intervals length. They indicate also that in the sample of data the estimates of ß increased as the returns interval was lengthened and that the application of the OLS, whenever heteroscedasticity was present, usually resulted in overestimation of beta coefficients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics" 1986 no 31.
  2. Braun P.A., Nelson D.B., Sunier A.M., Good News, Bad News, Volatility, and Betas, "Journal of Finance" 1995 no 50.
  3. Brzeszczyński J., Gajdka J., Estymacja parametru beta przy użyciu modeli klasy ARCH, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Szczecin 2007.
  4. Brzeszczyński J., Keim R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów akcji i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
  5. Dillen H., Stoltz B., The Distribution of Stock Market Returns and the Market Model, "Finnish Economic Papers" 1999 no 12.
  6. Engle R.F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica" 1982 no 50.
  7. Fiszeder P., Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu G ARCH, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, UMK, Toruń 2005.
  8. Tagliafici R., Beta Calculated with Garch Models Provides New Parameters for a Porfolio Selection with an Efficient Frontier, ASTIN Colloquim (working paper), 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu