BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyńska Dorota
Tytuł
Procesy tworzenia i rozpadu małżeństw : Polska a kraje Unii Europejskiej
Entering into Marriage and Its Breakdown in Poland Against Trends in the European Union Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 100, s. 43-57, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Przemiany demograficzne, Procesy demograficzne, Małżeństwo
Demography, Demographic transformation, Demographic process, Marriage
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule są zmiany zachodzące w procesach tworzenia oraz rozpadu małżeństw w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej w ostatnich kilkudziesięciu latach. W szczególności wskazano zbliżone tendencje i kierunki. Podjęto również próbę identyfikacji przyczyn zachodzących przemian.

Attitudes towards marriage and family life have changed rapidly during the last decades. The main aim of this article is to present the most significant processes as regards entering into marriage and its breakdown in Poland against tendencies in the EU member states in the years 1960-2004. An attempt was also made to identify the factors that stimulate demographic changes in Europe. Particular attention was paid to the problem of low intensity of entering into marriage as well as marriage breakdown due to death of a spouse, divorce, and separation. The scale and intensity of changes in attitudes towards marriage observed in Poland differ from trends in other European countries. Although the process of demographic transformation in Poland started later, it was much more intensive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przelotnie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
  2. Kowalska L, Zmiany procesu tworzenia małżeństw, w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, Monografie i Opracowania nr 461, SGH, Warszawa 1999.
  3. Population Statistics. Edition 2006, Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2006.
  4. Recent Demographic Developments in Europe 2004, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex 2005.
  5. Report on the Evolution of the Family in Europe 2007, Institute for Family Policies, Madrid 2007.
  6. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2004, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2006.
  7. Szukalski P., Rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce i krajach UE, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
  8. van de Kaa D. J., Europe's Second Demographic Transition, "Population Bulletin" 1987, vol. 42, nr 1.
  9. Wierzchosławski S., Przeobrażenia demograficzne współczesnej Europy i perspektywy jej rozwoju, w: Studia europejskie, red. R. Domański, Zeszyt Naukowy nr 211, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1993.
  10. Internetowa baza europejskich danych statystycznych, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu