BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubert Tomasz
Tytuł
Zachowania prokreacyjne małżeństw osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim (ujęcie kohortowe)
Procreation Attitudes of Disabled People's Marriages in Września District (Cohort Aspect)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 100, s. 106-125, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Badania kohortowe, Badania statystyczne, Osoby niepełnosprawne, Małżeństwo
Cohort study, Statistical surveys, Disabled people, Marriage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jako zbiorowość statystyczną do badania przyjęto małżeństwa osób niepełnosprawnych. Istotnym elementem analizy był podział tych rodzin według momentu pojawienia się niepełnosprawności, a także według pozycji osoby niepełnosprawnej w małżeństwie, pokazującej kto jest niepełnosprawny. Celem artykułu było rozpoznanie prawdopodobieństw urodzenia przez matkę dzieci poszczególnych kolejności kiedykolwiek w czasie trwania małżeństwa oraz rozkładów prawdopodobieństw powiększania rodziny według czasu trwania związku małżeńskiego.

The main goal of this study is the analysis of procreation attitudes of disabled people in the district of Września by year of marriage contract, by moment of disability appearance (before or after marriage) and by position of disabled person in a married couple (husband, wife or both spouses). The procreation attitudes are determined by probability of a child's birth at any time and by years of marriage duration. The empirical material constitutes the information obtained by direct and standardized questionnaire research, by state on 31st March 2005, on a sample of 1 593 families in which at least one of the spouses is disabled. The results of the investigation show a diversity of procreation attitudes in this group by analyzing features. The most limited chances to bear first child ever have families with a woman disabled at marriage moment. In families where a husband was disabled at marriage instant, this probability is the highest. Families of disabled people at marriage moment, faster than healthy ones decide to bear next children. Higher probabilities of first child's and next children's births was noticed in the 70's and 80's of last century and it corresponds with a period of higher interests of disability issue in Poland and with intensive actions undertaken for integration and chance equation of disabled people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski S., Szkice z teorii reprodukcji ludności, Ossolineum - Wydawnictwo PAN, Wrocław 1983.
  2. Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Frątczak. I. Sobczak, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa 2000.
  3. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, WSiP, Warszawa 1995.
  4. Korf B. R., Genetyka człowieka, PWN, Warszawa 2003.
  5. Langeveld N. E., Ubbink M. C., Educational Achievement, Employment and Living Situation in Long-Term Young Adult Survivors of Childhood Cancer in the Netherlands, Psycho-Oncology, Vol 12(3), April-May 2003.
  6. Leibenstein H., Economic Backwardness and Economic Growth, J. Wiley and Sons, New York 1957.
  7. Lipkowski O., Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa 1981.
  8. Obuchowska L, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSiP, Warszawa 1999.
  9. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych - drogi do integracji, red. J. Mikulski, J. Auleytner, WSP TWP, Warszawa 1996.
  10. Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, IFiS PAN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu