BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyńska Dorota, Strózik Tomasz
Tytuł
Młodzież w Unii Europejskiej - uwarunkowania demograficzne i edukacyjne
Youth in the European Union - Demographic and Educational Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 100, s. 58-72, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Struktura ludności, Młodzież, Wykształcenie
Demography, Population composition, Youth, People's education
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano stan aktualny oraz prognozowane zmiany w strukturze młodzieży 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej (rok 2006) według takich cech jak wiek, płeć i wykształcenie.

Demographic transformation observed during the last years brought about rapid changes in the size and age structure of population in Europe. The number of young Europeans decreased by nearly three million in the last 10 years while the fraction of people aged 15-24 fell to 12,6 per cent. The aging population is not the only problem that Europe of the twenty-first century has to face up to. The development of an information-based economy requires a well-educated society. Unfortunately, the share of young people aged 20-24 that have completed at least upper secondary education is still under the assumed level of 85 per cent. The main aim of this article is to analyse the structure of youth in the EU countries by age, sex and education over the last decade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. EU25 Population Rises until 25 then Falls, Eurostat News Release 2005, nr 48.
 2. Fic M., Dylematy rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej w warunkach globalizacji, w: Edukacja globalna i regionalna -jej rozwój i instytucjonalizacja, red. D. Fic, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
 3. Ignatczyk W., System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, Centrum Badań nad Rodziną, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 4. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady Europejskiej w sprawie polityk europejskich dot. młodzieży, COM(2005) 206, Bruksela 2005.
 5. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Modernizacja systemów edukacji i szkoleń, COM(2005) 549 końcowy/2, Bruksela 2005.
 6. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Demograficzna przyszłość Europy - przekształcić wyzwania w nowe możliwości, COM(2006) 572, Bruksela 2006.
 7. Merski J., Edukacja w perspektywie integracji, w: Edukacja globalna i regionalna -jej rozwój i instytucjonalizacja, red. D. Fic, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
 8. Polski Raport o Rozwoju Społecznym 2002 - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, UNDP, Warszawa 2002.
 9. Raport o Rozwoju Społecznym 2003. Milenijne Cele Rozwoju: porozumienie między narodami na rzecz walki z ubóstwem, UNDP, Oxford University Press, Nowy Jork 2003.
 10. Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.
 11. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001.
 12. Wawro F. W., Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 13. Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami - Zielona księga, Komisja Europejska, Luksemburg 2005.
 14. Young European through statistics, Eurostat News Release 2007, nr 44.
 15. EUR-Lex. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej - eur-lex.europa.eu.
 16. Internetowa baza europejskich danych statystycznych - epp.eurostat.ee.europa.eu.
 17. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej - libr.sejm.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu