BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Wojciech
Tytuł
Wynagrodzenia a strategia organizacji
Salaries and organizational strategy
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 2, s. 55-68, bibliogr. 2 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Wynagrodzenia, Strategia wynagrodzeń, Motywacje płacowe, Motywacyjna funkcja płac, Motywowanie pracowników
Corporation strategies, Remuneration, Remuneration strategy, Motivating by pay, Wage incentives functions, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost roli wynagrodzeń jako narzędzia zarządzania strategicznego w przed­siębiorstwie jest jedną z najistotniejszych tendencji rozwojowych w wynagradza­niu. Zgodnie z tą koncepcją, strategia wynagrodzeń powinna wspierać strategię organizacji, być spójna z nią, stwarzać możliwość osiągania przez przedsiębior­stwo lepszych wyników, a tym samym zapewniać wzrost jego konkurencyjności. Celem badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystywane w przedsiębiorstwach funkcjonują­cych na polskim rynku instrumenty płacowe oraz rozwiązania w dziedzinie wyna­grodzeń są ukierunkowane (sprzyjają) realizacji strategii organizacji.(abstrakt oryginalny)

One of the essential development trends in rewarding employees is the incre­asing role of rewards as tools of the strategic management within the enterprise. In compliance with such an idea, the strategy of rewards should support the strategy of the organization as well as it ought to be coherent with its objectives, enable the enterprise to achieve better results and consequently assure the increase in its competitiveness. The main objective of the research was to find out the answer whether the stra­tegic priorities of rewarding established by the enterprises existing on the Polish market are compliant with their strategic activity targets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Lawler E. E., Strategie Pay, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu