BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkwitalska Małgorzata
Tytuł
Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania: amerykański, azjatycki, europejski, globalny
International management and management models: American, Asiatic, European, and global
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 2, s. 79-102, bibliogr. 20 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Korporacje, Korporacje międzynarodowe, Zarządzanie strategiczne, Model zarządzania strategicznego
Corporate culture, Corporation, International corporation, Strategic management, Strategic management model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie cech charakterystycznych modeli zarządzania: amerykańskiego, azjatyckiego (japońskiego i chińskiego), europejskiego i globalnego. W pierwszej części zwrócono uwagę na znaczenie różnic kulturowych dla zarządzania międzynarodowego. Dalej omówiono cechy zarządzania amerykańskiego, azjatyckiego i europejskiego. Opisując model europejski zwrócono uwagę na różnorodność kulturową Europy, powodującą trudności w wykształceniu się jednolitego modelu zarządzania. W trzeciej części pracy zdefiniowano model globalny zarządzania oraz wskazano na dalszą ewolucję zarządzania międzynarodowego w kierunku modelu transnarodowego.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is the presentation of management models' characteristics: American, Asiatic (Japanese and Chinese), European, and global. In the first chapter of this thesis author considers cultural differences and their impact on international management. Next part depicts attributes of American, Asiatic, and European management. In description of European model of management the author points out that cultural differences between European countries make it difficult to construct consistent concept of management. Third part shows the global model and evolution of international management to transnational model of management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett Ch.A., Ghoshal S., Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross-Border Management, Homewood, R.D. Irwin, 1995.
 2. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 3. Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Bloom H., Calowi R., De Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 5. Farrell D., Odkryj globalny potencjał swojej firmy, „Harvard Business Review Polska", listopad 2006.
 6. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2002.
 7. Griffin R.W, Management, Houghton Mifflin Company, Boston and New York 2005.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Hofstede G., Cultural Constrains in Management Theories, "Academy of Management Executive" 1993, No. 7.
 10. Hostede G., Hofstede G J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 11. Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 12. Johnson C., Japanese-style management in America, "California Management Review", Summer 1998.
 13. McFarlin S.B., Sweeney P.D., International Management. Strategic Opportunities and Cultural Challenges, Houghton Mifflin Company, Boston and New York 2006.
 14. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 15. Perlmutter H., The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, "Columbia Journal of World Business" 1969, 5(1).
 16. Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
 17. Rozkwitalska M., Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata, „Organizacja i kierowanie" 2007, nr 2(128).
 18. Trompenaars E, Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Westney D.E., Zaheer S., The Multinational Enterprise as an Organization, w: The Oxford Handbook of International Business, red. A.M. Rugman, T.L. Brewer, Oxford University Press, New York 2003.
 20. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu