BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka
Tytuł
Zdolność do uczenia się a orientacja rynkowa przedsiębiorstwa
Learning ability and market orientation of enterprise
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 2, s. 103-113, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Orientacja rynkowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Kapitał intelektualny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Organizacje uczące się
Market orientation, Enterprise management, Knowledge management, Knowledge, Intellectual capital, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Learning organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdolność do uczenia się uznawana jest obecnie za jedno ze źródeł umożli­wiających osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania zależności pomiędzy zdolnością do uczenia się a poziomem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Przyjęto przy tym, iż zdolność do uczenia się może być istotnym czynnikiem wspierającym orientację rynkową przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala w odpowiednim czasie rozpoznać zmiany w otoczeniu i wyciągnąć z nich konsekwencje istotne dla przetrwania lub rozwoju organizacji.(abstrakt oryginalny)

Learning capability is currently recognized as one of sources of competitive advantages. The article presents the findings of the study focused on the relations between learning capability and market orientation. I make an assumption that learning capability can be important factor supporting market orientation, because it allows to recognize the changes in environment and to draw conclusions that are crucial for survival and development of organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akgün A.E., Keskin H., Byrne J.C., Aren S., Emotional and learning capability and their impact on product innovativeness and firm performance, "Technovation" 2007, No. 27, s. 501-513.
 2. Avlonitis G., Gounaris S., Marketing orientation and company performance, "Industrial Marketing Management" 1997, No. 26.
 3. Baker W.E., Sinkula J.M., The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1999, No. 27, s. 411-427.
 4. Batorski J., Ocena zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 5. Chipika S., Wilson G., Enabling technological learning among light engineering SMEs in Zimbabwe through networking, "Technovation" 2006, No. 26, s. 969-979.
 6. Costa I., Queiroz S.R., Foreign direct investment and technological capabilities in Brazilian industry, "Research Policy", 2002/31, No. 8-9, s. 1431-1443.
 7. Deshpande R., Farley J., Webster F., Corporate culture, customer orientation and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis, "Journal of Marketing" 1993, No. 57.
 8. Dimovski V, Skerlavaj M., Performance effects of organizational learning in a transitional economy, "Problems and Perspectives in Management" 2005, No. 4.
 9. Gotteland D., Haon Ch., Gauthier C., Market orientation: synthesis and new theoretical directions, "Recherche et Applications en Marketing", 2007/22, No. 1.
 10. Gresham G., Hafer J., Markowski E., Inter-functional market orientation between marketing departments and technical departments in the manage ment of the new product development process, "Institute of Behavioral and Applied Management", 2006/8, No. 1.
 11. Hult G.T., Ferrell O.C., Global Organizational Learning Capacity in purchasing: construct and measurement, "Journal of Business Research" 1997, No. 40.
 12. Jaworski B.J., Kohli A.K., Market Orientation: antecedents and consequences, "Journal of Marketing" 1993, No. 57.
 13. Kara A., Spillan J.E., De Shields Jr., The effect of a market orientation on business performance: a study of small-sized service retailers using MARKOR Scale, "Journal of Small Business Management", 2005/43, No. 2.
 14. Koh A.T., Organizational learning in successful east Asian firms: principles, practices, and prospects, "Technological Forecasting & Social Change" 1998, No. 58, s. 285-295.
 15. Kohli A.K., Jaworski B.J., Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, "Journal of Marketing" 1990, No. 54.
 16. Martin B. A., Martin J.H., Building a market-oriented organizational environment: An implementation framework for small organizations, "Mid-American Journal of Business", 2005/20, No. 2.
 17. Monies F.J., Moreno A.R., Morales V.G., Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: an empirical examination, "Technovation" 2005, No. 25, s. 1159-1172.
 18. Moszoro B., Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się a innowacyjność, www.instytut.info/IIIkonf.
 19. Narver J.C., Slater S.F., The effect of market orientation on business profitability, "Journal of Marketing" 1990, No. 54.
 20. Pelham A.M., Marketing orientation and other potential influences on performances in small and medium-sized firms, "Journal of Small Business Management" 2000, No. 45-46.
 21. Redding J., Strategic readiness: the making of the learning organization, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1994.
 22. Slater S.F., Narver J.C., The positive effect of a market orientation on business profitability: a balanced replication, "Journal of Business Research" 2000, No. 48
 23. Szafrańska A., Kultura organizacyjna a zdolność uczenia się przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 4.
 24. Vazquez R., Santos M., Alvarez L., Market orientation, innovation and competitive strategies in industrial firms, "Journal of Strategic Marketing" 2001, No. 9.
 25. Zgrzywa-Ziemak A., Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu