BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek
Tytuł
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeobrażeń struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Socio-Cultural Conditions of Transformations of Enterprises' Organizational Structures
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 385-392, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Modelowanie struktury organizacyjnej, Warunki pracy, Otwartość na zmiany
Structure of company, Organisational structure modeling, Working condition, Openness to change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora był przegląd społeczno-kulturowych uwarunkowań przeobrażeń struktur organizacyjnych w prakrtyce zarządzania. Sama identyfikacja omówionych przez autora uwarunkowań nie rozwiązuje problemu, jednak wydaje się być pierwszym krokiem w kierunku spełnienia etapów koniecznych do wdrożenia i rozwoju struktur organicznych, a tym samym ich upowszechniania się w praktyce współczesnych przedsiębiorstw.

The article presents the review of socio-cultural conditions of organizational structures transformations, from mechanistic to organic ones. Identified factors concern mainly the perception of individual's safety needs, acceptance of heterarchy, individual's flexibility, individuals' learning and development, team co-operation, tolerance, and culture of compromise. The text is based on literature studies, author's own observations and practice, and results of empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
 4. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 5. Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004a.
 6. Hopej M., O podobieństwach struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2004b, nr 3.
 7. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
 8. Leavitt H. J., Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review" 2003, marzec.
 9. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 10. Monaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Piotrowicz A., Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11.
 12. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 14. Toffler A., Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1974.
 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 16. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu