BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner Paweł
Tytuł
Ocena zarządzania kapitałami w II filarze emerytalnym w Polsce
Assessment of capital management in the second pension pillar in Poland
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 2, s. 127-139, bilbiogr. 9 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Reforma systemu emerytalnego, Rynki finansowe, Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych
Pension system reform, Financial markets, Pension funds, Investment funds, Open pension funds' investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny stanu polskiego systemu emerytalnego po ponad 8 latach funkcjonowania. Analizie poddana została rola oraz potencjał funduszy emerytalnych w polskim systemie finansowym. Oceniona została efektywność prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej. Udzielono odpowiedzi na pytanie czy OFE w sposób właściwy wypełniają zadania nałożone na nie w wyniku wejścia w życie zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the state of the Polish pension system after it functioned for over 8 years. The role and potential of pension funds were analysed in the Polish financial system. The effectiveness of investment policy carried out by funds has been assessed. The answer is given to the question whether open pension funds execute their tasks in the appropriate way, which are the result of a pension system reform in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hadyniak B., Monkiewicz J., Fundusze Emerytalne II Filar, Poltext, Warszawa 1999.
 2. Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Sas Kulczycka, WIG PRESS, Warszawa 1999.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
 4. Keynes J., M., The General Theory of Employment, Interest and Money, PWN, Warszawa 1985.
 5. Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa 1999.
 6. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 7. Proniewski M., Niedźwiedzki A.M., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001,
 8. System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. z późn. zm., DzU nr 139, póz. 934.
 10. www.izfa.pl
 11. www.knf.gov.pl
 12. www.mf.gov.pl
 13. www.nbp.gov.pl
 14. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu